1. Domů
  2.  » Category: "Školní blog"
Otevřené lekce dramatické výchovy

Otevřené lekce dramatické výchovy

Žáci a žákyně naší školy se od dubna do června pravidelně setkávali v otevřených lekcích dramatické výchovy, ve kterých měli možnost prostřednictvím her a cvičení rozvíjet jak svou  tvořivost, tak i své vyjadřovací schopnosti, stejně jako základy divadelních...

číst více
Ptačí stezka

Ptačí stezka

V lednu roku 2022, jsme na našem školním blogu s radostí oznámili úžasnou novinku - zapojili jsme se do projektu Náš les. Díky získání grantu a úzké spolupráci se Školním lesním podnikem Masarykův les Křtiny MENDELU (ŠLP), jsme vytvořili naučnou stezku zaměřenou na...

číst více
Workshop v HaDivadle

Workshop v HaDivadle

Dne 10. května 2023 se žáci a žákyně tříd 3B a P3 zúčastnili v rámci předmětu Seminář z českého jazyka divadelního workshopu Jak se dělá divadlo ,kde se seznámili se všemi divadelními prostory, vyslechli si krátkou přednášku o tom, jak vzniká divadelní inscenace a kdo...

číst více
Dubnová školní výzva 10 000 kroků

Dubnová školní výzva 10 000 kroků

V rámci podpory pohybu u mladých jsme se s žáky zapojili do dubnové Výzvy 10 000 kroků v kategoriipro školy a stali jsme se tak školou v pohybu díky organizátorovi výzvy Partnerství pro městskoumobilitu, z. s. . Cílem výzvy není ujít deset...

číst více
Povinná četba kukátkem dramatu – Lužánky SVČ

Povinná četba kukátkem dramatu – Lužánky SVČ

Dne 22..3. 2023 se třída P3 zúčastnila v SVČ Lužánky výukového programu pro střední školy s názvem Povinná četba kukátkem dramatu. Během tří vyučovacích hodin se žáci a žákyně aktivně na vlastní kůži zažívali příběh hrdinů románu Na západní frontě klid. Žáci a žákyně...

číst více
Zářijové divadelní dopoledne

Zářijové divadelní dopoledne

Večer tříkrálový označuje dvanáctou noc od Narození Páně, tedy 6.ledna, svátek Tří králů. Podle záznamů Johna Manninghama, byla Shakespearova hra, dle některých kritiků nejlepší a nejslavnější komedie, hrána právě na Hromnice (jednoho z katolických svátků), podle...

číst více
EXKURZE PRAHA

EXKURZE PRAHA

Ve dnech 7. – 9. 9.2022 absolvovalo 21 žáků ze třídy 4A exkurzi do Prahy. Ubytováni jsme byli v hostelu Charles Bridge v Mostecké ulici, přímo u Karlova mostu a v průběhu třídenního pobytu jsme navštívili nejdůležitější a nejznámější historické a...

číst více
Projekt Náš les

Projekt Náš les

Se skupinou žáků ze třídy P2 a 1A jsme se zapojili do projektu Náš les, což je přibližně roční vzdělávací program postavený na myšlence badatelsky orientované výuky.  Pomocí badatelských metod se chystáme prozkoumat vybranou část lesa v několika ročních obdobích....

číst více
Soutěž Fab Lab

Soutěž Fab Lab

Soutěž s Fab Labem probíhala od 20. 10. do 16. 12. 2021. Žáci měli po tuto dobu k dispozici celé prostory Fab Labu četně přístupu ke všem dostupným technologiím 24/7. Soutěžním úkolem bylo v týmu zpracovat vlastní projekt za využití technologií, které Fab Lab nabízí....

číst více

Samet na školách

Program Samet na školách Ve dnech 18.10. - 20.10. a 1.11. se v rámci programu Samet na školách, pořádaným organizacemi Post Bellum a Díky, že můžeme, žáci a žákyně druhých až čtvrtých ročníků zúčastnili těchto workshopů, besed, přednášek a seminářů: Občanská...

číst více
Takoví jsme my

Takoví jsme my

Takoví jsme my V průběhu měsíce října jsme ve druhých ročnících realizovali projekt Takoví jsme my, jehož smyslem je podpora skupinové práce a skupinové identity. Žáci měli možnost pracovat v náhodně vytvořených skupinkách a lépe se tak navzájem poznat....

číst více
Exkurze do Prahy

Exkurze do Prahy

Ve dnech 15. - 17. 9. 2021 se 15 studentů tříd P4 a OT4 zúčastnilo za doprovodu jejich třídních učitelek, Jany Melichárkové a Kateřiny Holíkové, 3denního školního výletu do Prahy.  Po ubytování v Charles Square Hostel v centru Prahy, absolvovali...

číst více

DG Pack 2021

Dne 12. 10. 2021 se vybraní žáci tříd P3, P4, 2A, 4A a TZ zúčastnili exkurze do tiskárny DG Pack v Kralicích na Hané. Společně s žáky se exkurze zúčastnilo devět pedagogů. Účelem cesty bylo seznámit žáky s nově vzniklým provozem zaměřeným na obalový, respektive...

číst více

Školní časopis

Školní časopis Granat

🤩SOUTĚŽ S VSTUPENKY NA NAŠEM INSTAGRAMU!!😍 IG: ssgbrno

1

351 Posts
1K Followers

SSG BRNO

TÝDEN V POHODĚ NA SSG💜
TÝDEN V POHODĚ NA SSG💜
TÝDEN V POHODĚ NA SSG💜
Únorová exkurze do největší tiskárny v ČR Svoboda Press v Praze aneb, když si žáci domluví exkurzi na základě probíraného tématu v technologii 👏🏼