1. Domů
  2.  » 
  3. Školní blog
  4.  » Workshop v HaDivadle

Workshop v HaDivadle

15. května 2023 | Školní blog

Dne 10. května 2023 se žáci a žákyně tříd 3B a P3 zúčastnili v rámci předmětu Seminář z českého jazyka divadelního workshopu Jak se dělá divadlo ,kde se seznámili se všemi divadelními prostory, vyslechli si krátkou přednášku o tom, jak vzniká divadelní inscenace a kdo se podílí na jejím vzniku a poté měli možnost ve všech prostorách divadla plnit jak  vědomostní úkoly, tak úkoly zaměřené na divadelní tvořivost.

Dagmar Kolářová a Dagmar Gallistlová, vyučující ČJL

Ve středu 10. května 2023 od 10. do 12. hodiny se třída P3 účastnila workshopu s názvem Jak se dělá divadlo? v brněnském HaDivadle. Náplní programu byla prohlídka divadla s komentářem – šaten, kuchyňky, hlediště, jeviště a rekvizitáren. 

Poté třída poslouchala přednášku o tom, jaké pracovní funkce jsou zapotřebí ke správnému chodu divadla – jsou to: dramaturg, scénárista, scénograf, inspicient. 

Jak se vytváří divadelní představení – scénář, rekvizity, herci, zkoušky. 

Po přednášce přednášející poslali třídu podívat se a prozkoumat  divadlo již bez průvodců a hledat různé úkoly a otázky týkající se  chodu divadla: Jaká znáte česká divadla?, Jaký je rozdíl mezi scénografem a scénáristou? nebo  Vytváření vějíře, Zahrání dialogu postav. 

Nakonec třída a přednášející provedli zpětnou vazbu. 

Program jsem si velmi užila a přinesl mi do života nové informace o divadle a jeho chodu. Nejvíce mě bavilo prozkoumávání  divadla a plnění tematických úkolů. 

Přednášející byli milí, vtipní a získala jsem od nich spoustu nových zajímavých informací. Určitě bych na takovýto podobný program ráda šla znovu. Možná se i ráda podívám na představení právě v HaDivadle. Všem tento workshop vřele doporučuji a ráda bych se školou zašla i do jiných brněnských divadel.

Tatiana Dušková, P3

Školní časopis

Školní časopis Granat

PRINT STAR 2024 Naše škola se již tradičně zúčastnila soutěže pořádané spřátelenou Strednou odbornou školou Polygrafickou, která se nachází ve městě Bratislava. Termín tentokrát vyšel na dny 20.6. – 22.6. 2024, kdy již bývá na místním internátě volněji. Do letošního ročníku se přihlásilo 5 týmů z různých škol. Naši SŠG Brno reprezentovali dva žáci, Václav Kotva z KTZ a Nathan Uhlíř z KT1. Přestože nejsou spolužáci, oba mají jednu společnou věc a tou je jejich působení v oboru polygrafie prvním rokem. Samotná soutěž je určena pro tiskaře, kteří v první části okusí test z teoretických znalostí a poté následuje vylosování konkrétních tiskových forem. Jejich dalším úkolem je namíchání určených barev, dle vzorníku PANTONE a vytištění motivu na určeném stroji. Po obědě pokračuje soutěž výsekem výtisků a zpracováním archů do finální podoby. Nutno dodat, že si naši zástupci vedli skvěle a v nelehké konkurenci obstáli na výbornou. Hodnotící komise, která pečlivě zaznamenává všechny potřebné údaje je zvolila za vítěze této unikátní soutěže. No a tím pádem do Brna putuje věcný dar v podobě broušené vázy! Na závěr soutěže nás pořadatelé pozvali si zahrát bowling, kde probíhalo patřičné utužování vztahů. Vítězům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci. Ondřej Krejčí

11

351 Posts
1.1K Followers

SSG BRNO

TÝDEN V POHODĚ NA SSG💜
TÝDEN V POHODĚ NA SSG💜
TÝDEN V POHODĚ NA SSG💜
Únorová exkurze do největší tiskárny v ČR Svoboda Press v Praze aneb, když si žáci domluví exkurzi na základě probíraného tématu v technologii 👏🏼