Střední  škola grafická Brno , která Tě bude bavit

Studijní obory z oblasti grafiky, tisku, knihařského zpracování a obalového designu. Máme perspektivní obory a moderní vybavení. Můžeš nás navštívit a přesvědčit se! 

Aktuality

Dáme to!

V rámci dubnového projektového dne 2022 měli žáci možnost vyzkoušet aktivitu Dáme to!, která jimpředstavila tipy, jak zvládnout maturitní zkoušku z anglického jazyka. Za pomoci videí z cyklu Dámeto!, na kterých se podílela Česká televize s NPI MŠMT, byly žákům...

Světový den dárců krve – 14. 6. 2022

Při příležitosti Světového dne dárců krve dne 14. 6. 2022 jsme se vydali na Transfúzní a tkáňovéoddělení FN Brno Bohunice, kde jsme již potřetí společně s našimi žáky/učiteli darovali krev v rámcivýzvy vyhlašované žákovským parlamentem „SSG Brno společně aneb Kapka...

Poruchy příjmu potravy – workshop

Dne 3. 6. 2022 proběhl na naší škole workshop na téma poruch příjmu potravy realizovaný lektorkou Centra Anabell Lenkou Procházkovou. Program byl realizován na základě zájmu žáků o tuto problematiku. Sešla se na něm prima skupina žákyň i žáků napříč ročníky chtivá...

Výsledky 3. kola přijímacího řízení 2022-2023 Technik dokončovacího zpracování tiskovin – 4leté studium

Technik dokončovacího zpracování tiskovin 3. KOLO Zápisový lístek Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí...

Příjem zakázek

grafika | tisk | dokončující zpracování tiskovin

Školní blog

Přečtěte si co je u nás nového

Projekt Náš les

Se skupinou žáků ze třídy P2 a 1A jsme se zapojili do projektu Náš les, což je přibližně roční vzdělávací program postavený na myšlence badatelsky orientované výuky.  Pomocí badatelských metod se chystáme prozkoumat vybranou část lesa v několika ročních obdobích....

Soutěž Fab Lab

Soutěž s Fab Labem probíhala od 20. 10. do 16. 12. 2021. Žáci měli po tuto dobu k dispozici celé prostory Fab Labu četně přístupu ke všem dostupným technologiím 24/7. Soutěžním úkolem bylo v týmu zpracovat vlastní projekt za využití technologií, které Fab Lab nabízí....

Uprchlictví a lidská práva

V 1. polovině listopadu 2021 jsme pro žáky 2. ročníků zajistili workshop o lidských právech nabízený nezávislým hnutím usilujícím o dodržování základní lidských práv Amnesty International. Program s názvem Uprchlictví a lidská práva tematicky navazuje na...

Samet na školách

Program Samet na školách Ve dnech 18.10. - 20.10. a 1.11. se v rámci programu Samet na školách, pořádaným organizacemi Post Bellum a Díky, že můžeme, žáci a žákyně druhých až čtvrtých ročníků zúčastnili těchto workshopů, besed, přednášek a seminářů: Občanská...

Takoví jsme my

Takoví jsme my V průběhu měsíce října jsme ve druhých ročnících realizovali projekt Takoví jsme my, jehož smyslem je podpora skupinové práce a skupinové identity. Žáci měli možnost pracovat v náhodně vytvořených skupinkách a lépe se tak navzájem poznat....

Exkurze do Prahy

Ve dnech 15. - 17. 9. 2021 se 15 studentů tříd P4 a OT4 zúčastnilo za doprovodu jejich třídních učitelek, Jany Melichárkové a Kateřiny Holíkové, 3denního školního výletu do Prahy.  Po ubytování v Charles Square Hostel v centru Prahy, absolvovali...