fbpx
Škola, která Tě bude bavit

Střední škola
grafická Brno, p.o. 

Studijní obory z oblasti grafiky, tisku, knihařského zpracování a obalového designu. Máme perspektivní obory a moderní vybavení. Můžeš nás navštívit a přesvědčit se! 

Pro žáky ZŠ

Maturitní obory

Pro absolventy SŠ, VOŠ, SOU

Pomaturitní studium

Informace

Přijímací řízení

Aktuality

Přijímací zkoušky – jsme stále s Vámi

Vzhledem k dané situaci, která je nová pro nás všechny, nastávají velké změny. Pokud to bude možné, budeme se Vám snažit pomoci. Máte-li nějaké dotazy, něco potřebujete vysvětlit, využijte tuto emailovou adresu: studijni@ssgbrno.cz Uvádíme odkazy, jak se můžete sami...

číst více

Pozastavení plateb za stravné

S ohledem na uzavření škol a školských zařízení a následné vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky z 12. března 2020 pozastavujeme příjem plateb na stravování žáků Střední školy grafické Brno, přípspěvkové organizace, Šmahova 364/110, 627 00 Brno....

číst více

Informace o vstupu do budovy školy

Vzhledem k nouzovému stavu v ČR je omezený provoz obou pracovišť školy na minimum. Vstup žáků nebo zákonných zástupců do budov školy není možný. Pokud neodkladně potřebujete potvrzení o studiu, lze jej po domluvě zaslat elektronicky. Pište v tomto případě na tuto...

číst více

Školní časopis

Školní časopis Granat

Příjem zakázek

grafika | tisk | dokončující zpracování tiskovin

Školní blog

Přečtěte si co je u nás nového

Prevence rakoviny prsu

Dne 3. 3. 2020 jsme pro žákyně maturitních ročníku ve spolupráci s Klubem Diana, sdružení onkologicky nemocných a přátel, z. s., připravili přednášku na téma prevence rakoviny prsu. Cílem přednášky je zejména osvěta veřejnosti o prevenci a rizikových faktorech...

číst více

Sexuální výchova pro pokročilé

Začátkem měsíce března 2020 na naší škole proběhl projekt sexuální výchovy s názvem Sexuální výchova pro pokročilé realizovaná díky IFMSA – International Federation of Medical Students Associations (Mezinárodní federace asociací studentů medicíny). Program vedený...

číst více

Nedej pokušení šanci

Dne 14. 2. 2020 jsme se s žáky prvních ročníků zúčastnili preventivní akce zaměřené na prevenci užívání návykových látek a závislosti. V rámci projektu s názvem Nedej pokušení šanci vystoupilo několik odborníků zabývajících se uvedenou problematikou...

číst více
Nezapomeneme – návštěva Muzea romské kultury

Nezapomeneme – návštěva Muzea romské kultury

Dne 27. 1. 2020 jsme se již tradičně s žáky druhých ročníků vydali do Muzea romské kultury, abychom si připomněli Mezinárodní den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti. V rámci vzdělávacího bloku Genocida během druhé světové války probíraného...

číst více