Střední  škola grafická Brno , která Tě bude bavit

Studijní obory z oblasti grafiky, tisku, knihařského zpracování a obalového designu. Máme perspektivní obory a moderní vybavení. Můžeš nás navštívit a přesvědčit se! 

Aktuality

Výsledky 4. kola přijímacího řízení 2022-2023 Technik dokončovacího zpracování tiskovin a Tiskař na polygrafických strojích- 4leté studium

Technik dokončovacího zpracování tiskovin 34-57-L01 Tiskař na polygrafických strojích 34-52-L/01, Tiskař na polygrafických strojích 34-52-H/01 Zápisový lístek Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí...

Úřední hodiny po dobu prázdnin

Od 1. 7. do 29. 7. 2022 a od 15. 8. do 19. 8. 2022 jsou úřední hodiny v obou budovách školy v čase 8:00 - 13:00 Šmahova 364/110Kudelova 1854/6 Od 1. 8. do 12. 8. 2022 pouze v budově školy Šmahova 364/110 každou středu od 8:00 do 13:00 Od 22. do 31. srpna 2022 jsou...

Příjem zakázek

grafika | tisk | dokončující zpracování tiskovin

Školní blog

Přečtěte si co je u nás nového

Projekt Náš les

Se skupinou žáků ze třídy P2 a 1A jsme se zapojili do projektu Náš les, což je přibližně roční vzdělávací program postavený na myšlence badatelsky orientované výuky.  Pomocí badatelských metod se chystáme prozkoumat vybranou část lesa v několika ročních obdobích....

Soutěž Fab Lab

Soutěž s Fab Labem probíhala od 20. 10. do 16. 12. 2021. Žáci měli po tuto dobu k dispozici celé prostory Fab Labu četně přístupu ke všem dostupným technologiím 24/7. Soutěžním úkolem bylo v týmu zpracovat vlastní projekt za využití technologií, které Fab Lab nabízí....

Uprchlictví a lidská práva

V 1. polovině listopadu 2021 jsme pro žáky 2. ročníků zajistili workshop o lidských právech nabízený nezávislým hnutím usilujícím o dodržování základní lidských práv Amnesty International. Program s názvem Uprchlictví a lidská práva tematicky navazuje na...

Samet na školách

Program Samet na školách Ve dnech 18.10. - 20.10. a 1.11. se v rámci programu Samet na školách, pořádaným organizacemi Post Bellum a Díky, že můžeme, žáci a žákyně druhých až čtvrtých ročníků zúčastnili těchto workshopů, besed, přednášek a seminářů: Občanská...

Takoví jsme my

Takoví jsme my V průběhu měsíce října jsme ve druhých ročnících realizovali projekt Takoví jsme my, jehož smyslem je podpora skupinové práce a skupinové identity. Žáci měli možnost pracovat v náhodně vytvořených skupinkách a lépe se tak navzájem poznat....

Exkurze do Prahy

Ve dnech 15. - 17. 9. 2021 se 15 studentů tříd P4 a OT4 zúčastnilo za doprovodu jejich třídních učitelek, Jany Melichárkové a Kateřiny Holíkové, 3denního školního výletu do Prahy.  Po ubytování v Charles Square Hostel v centru Prahy, absolvovali...