Školní jídelna

  1. Domů
  2.  » 
  3. Žák & rodič
  4.  » Školní jídelna

Elektronický stravovací systém

Obědy se objednávají přes elektronický stravovací systém. Každý žák disponuje svým přihlašovacím jménem a heslem. Oběd lze objednat přes terminál nebo přes internetovou adresu: Stravovací systém

Do terminálu se přihlašujeme čipem na docházku, na internet přes jméno a heslo. Obědy lze objednat a odhlásit nejpozději do 10.30 hodin dva pracovní dny předem. Žáci musí mít obědy na následující měsíc zaplacené do 15. dne předcházejícího měsíce.

Více informací

Pro více informací o školním stravování, případně s platbou obědů, se obracejte na paní účetní

tel. 517 810 123

e-mail: [email protected]

 

Platba stravného pomocí QR kódu

Číslo účtu: 0077636621/0100

Tento QR kód slouží pro provedení elektronické platby stravného. Po načtení kódu bude vyplněno číslo účtu, částka 700 CZK a konstantní symbol.

Plátce musí vyplnit svůj jedinečný Variabilní symbol a datum splatnosti.Ve zprávě pro příjemce uveďte, prosím, třídu, příjmení a jméno (1C Čmelák Vilík).

Po zadání těchto údajů je možné autorizovat platbu.

Při nezadání přiděleného VS plátce nebude platba spárována a nebude možné odebírat obědy.

QR platba obědy

Ke stažení