Průkaz ISIC

  1. Domů
  2.  » 
  3. Žák & rodič
  4.  » ISIC

Jak si ISIC objednat?

Žádost o vydání průkazu, kterou najdete na druhé straně tohoto dopisu (nebo na www.ssgbrno.cz), prosím vyplňte, podepište a pošlete po žákovi studjní referentce, která agendu ISIC na naší škole řeší. Poplatek 350 Kč můžete poslat bezhotovostně na účet školy 0077636621/0100 (S platbou zadat VSvariabilní symbol (VS je evidenční žákovské číslo – naleznete ho v Bakalářích) a do poznámky uveďte ISIC), nebo složit na pokladně při předání žádosti (na studijním oddělení (Kudelova) nebo sekretariátu (Šmahova)). 

Fotografie bude pořízena ve škole během prvních dnů výuky.

Průkaz slouží k otevírání obou budov školy, evidenci docházky, objednání a výdej školní stavy

Více informací

V případě nejasností či dotazů volejte:

tel.: +420 725 517 888,

tel.: +420 545 212 335

 

Cena

Nový průkaz: 350 Kč

Duplikát: 100 Kč

Prodloužení: 250 Kč

Nový průkaz

S platbou zadat VSvariabilní symbol (VS je evidenční žákovské číslo – naleznete ho v Bakalářích)

QR platba nový ISIC

Prodloužení průkazu

S platbou zadat VS – variabilní symbol (VS je evidenční žákovské číslo – naleznete ho v Bakalářích)

QR platba prodloužení ISIC

Ke stažení