Průkaz ISIC

  1. Domů
  2.  » 
  3. Žák & rodič
  4.  » ISIC

Žádost o vydání průkazu si můžete stáhnout na stránkách školy. Žádost vyplňte, podepište
a pošlete po žákovi na sekretariát školy, kde se agenda ISIC na naší škole řeší, nebo ji
pošlete na studijní oddělení a žádost bude na sekretariát přeposlána. Poplatek 350 Kč 
pošlete bezhotovostně na účet školy 0077636621/0100 (VS – variabilní symbol =
evidenční žákovské číslo – naleznete ho v EduPage) a do poznámky uveďte ISIC.

Průkaz slouží k otevírání obou budov školy, evidenci docházky, objednání a výdej školní stavy

Více informací

V případě nejasností či dotazů volejte:

tel.: +420 727 986 999,

tel.: +420 517 810 126

 

Cena

Nový průkaz: 350 Kč

Duplikát: 100 Kč

Prodloužení: 250 Kč

Nový průkaz

S platbou zadat VSvariabilní symbol (VS je evidenční žákovské číslo – naleznete ho v EduPage)

QR platba nový ISIC

Prodloužení průkazu

S platbou zadat VS – variabilní symbol (VS je evidenční žákovské číslo – naleznete ho v EduPage)

QR platba prodloužení ISIC

Ke stažení