1. Domů
 2.  » 
 3. Uchazeč
 4.  » 
 5. Zkrácené studium
 6.  » Tiskař na polygrafických strojích
JEDNOLETÉ POMATURITNÍ STUDIUM PRO ABSOLVENTY SŠ, SOU, VOŠ

Tiskař na polygrafických strojích

Kód oboru: 34-52-H/01 | Délka studia: 1 rok | Ukončení studia: výuční list

Dálkový/distanční způsob studia není u tohoto oboru možný.

Co tě čeká

Nakládání papíru do tiskového stroje

Proč studovat tento obor? Co k tomu potřebuješ?

Od 1. 10. 2020 podle § 84 (1) můžeš studovat tento obor, pokud jsi prospěl ve druhém pololetí posledního ročníku oboru vzdělání s maturitní zkouškou nebo jsi získal střední vzdělání s výučním listem v jiném oboru vzdělání. Jedná se o denní studium v délce jednoho roku, na jehož konci získáš po úspěšném složení závěrečných zkoušek výuční list ve vybraném oboru.

Aktuální informace k nové podobě přijímacího řízení a podání přihlášky najdete zde:

https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.htmlhttps://www.prihlaskynastredni.cz/

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore?lang=1&ref=m&source=email

Kritéria přijímacího řízení jsou pro každý školní rok aktualizovány a nalezneš je zde: Kritéria pro přijetí

Charakteristika oboru

Žáci získají manuální dovednosti a návyky nutné pro práci na tiskových strojích a zařízeních, zvládnou i jejich seřizování a základní údržbu. Naučí se ovládat technologické postupy s ohledem na použitou techniku, druh tiskovin, potiskovaný materiál a tiskový stroj. V rámci vzdělávání zvládnou  problematiku přípravy tiskových forem, řízení kvality tiskové produkce a budou se orientovat v  polygrafickém výrobním odvětví i v příbuzných polygrafických oborech.

Tiskový stroj

Fotogalerie

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi oboru vzdělání se uplatní v polygrafickém průmyslu při obsluze tiskových strojů a při přípravě a zhotovování tiskových forem. Jsou schopni samostatně  produkovat tištěné materiály i provádět údržbu polygrafických strojů.

Videa

Co mi dala grafická škola?

Na Střední škole grafické jsem absolvoval dva obory, čtyřleté maturitní studium „Reprodukční grafik pro média“, následně doplněné zkráceným studiem oboru „Tiskař na polygrafických strojích“, ve kterém aktuálně pracuji.

Co se týče technického zázemí, je škola kvalitně vybavena. Pod dohledem mistrů si člověk osahá hned několik starších i novějších tiskových strojů od různých výrobců a dostane dobrý základ, na kterém pak může v zaměstnání stavět, dále se učit a zlepšovat.

Výhodou je i výuka příbuzných oborů „pod jednou střechou“, díky čemuž např. tiskař může získat komplexnější představu o dalším knihařském zpracování, či nahlédnout do operací jako je archová montáž, osvit ofsetových desek, sítotisk a jeho příprava atd.  Rovněž na maturitní zkoušku jsem byl kvalitně připraven, zejména z odborných předmětů.

Celkově tedy školu hodnotím kladně a myslím si, že koho láká zajímavá, nesedavá práce na mašině, s dobrou šancí na uplatnění v oboru, neudělá studiem oboru tiskař chybu.                         

Martin Helebrant

Uplatnění naleznete v těchto firmách

PAPÍRNY BRNO a.s.

Křenová 60,
602 00 Brno

TOP TISK obaly s.r.o.

Kaštanová 125b,
620 00 Brno  

ART-JAZZ, spol. s r.o.

Samoty 2927/4b,
628 00 Brno 

Reda a.s.

Hvězdoslavova 55d,
627 00 Brno 

Tiskárny Havlíčkův Brod a. s.

Husova 1881,
580 01 Halvíčkův Brod

Tiskárna DIDOT, spol. s r. o.

Trnkova 119,
628 00 Brno-Líšeň 

Moraviapress s.r.o., Břeclav

U Póny 3061,
690 02 Břeclav

Cromtryck s.r.o.

Jiřího z Poděbrad 26, 664 62 Hrušovany u Brna

FREEBOARD EUROPE s.r.o.

Pod Krejcárkem 975/2,
130 00 Praha 3 

CPI Moravia Books s.r.o.

Brněnská 1024,
691 23 Pohořelice

KZK tiskárna s.r.o.

Masná 499/7c,
602 00 Brno

Praktické informace

Zdravotní způsobilost

podle Přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 211/2010 Sb. Onemocnění nebo zdravotní obtíže pro účely stanovení podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání:

 • 4.  Prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky) v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
 • 7. Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, pokud
  • a) při praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečistění kůže nebo kontakt s alergizujícími látkami.
 • 9. Přecitlivělost na
  • a) alergizující látky používané při praktickém vyučování.
 • 19. Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví, a je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
 • 22. Prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu v případě činností s vysokými nároky na zrak nebo činností vyžadujících prostorové vidění v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

Stáhnout Možná zdravotní omezení u oborů vzdělání [.PDF,  213 kB]

Kritéria pro přijetí
Počty přijímaných žáků
Dny otevřených dveří & virtuální prohlídka
Nejčastější dotazy