Teoretická výuka

  1. Domů
  2.  » 
  3. Kontakty
  4.  » Teoretická výuka
Název organizace: Střední škola grafická Brno,
příspěvková organizace
Adresa: Kudelova 6, 602 00 Brno
IČ příspěvkové organizace: 00226467
Datová schránka: rtaykyk

Zástupce ředitele školy

Jméno
Pozice
Telefon
Mobil
Mgr. Barbora Slováčková Zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování 545 212 306 731 413 083
Bc. Iva Kratochvílová Studijní referentka 545 212 335 725 517 888

Teoretická výuka

jméno
Pozice
E-mail
Telefon
Mgr. Axmanová Pavla Učitelka humanitních předmětů [email protected] 545 212 335
Mgr. Badalová Helena Učitelka humanitních předmětů [email protected] 545 212 335
Ing. Baťková Alena Učitelka humanitních předmětů [email protected] 545 212 335
PhDr. Bílá Martina Učitelka humanitních předmětů [email protected] 545 212 335
Mgr. Blažková Tereza Učitelka humanitních předmětů [email protected] 545 212 335
Mgr. Elza Bolatchanova Učitelka humanitních předmětů [email protected] 545 212 335
Mgr. Brouček Petr Učitel odborných předmětů [email protected] 545 212 335
Mgr. Burianová Eva Předsedkyně PK, učitelka humanitních předmětů [email protected] 545 212 335
Darmovzal Michal Učitel odborných předmětů [email protected] 545 212 335
Dufková Lucie Učitelka odborných předmětů [email protected] 545 212 335
Mgr. Dvořáková Kateřina Učitelka humanitních předmětů, školní metodička prevence [email protected] 545 212 335
Ing. Filipská Věra Učitelka odborných předmětů [email protected] 545 212 335
Ing. Foltýnová Silva Předsedkyně PK, učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů [email protected] 545 212 335
Mgr. Gallistlová Dagmar Učitelka humanitních předmětů,
výchovná poradkyně, kariérová poradkyně
[email protected] 702 298 545
Mgr. Hladká Jana Předsedkyně PK, Předsedkyně školské rady,
Učitelka odborných předmětů
[email protected] 545 212 335
Mgr. et Bc. Holíková Kateřina Učitelka humanitních předmětů [email protected] 545 212 335
Horňáková Eva Učitelka odborných předmětů [email protected] 545 212 335
RNDr. Horváthová Jana Učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů [email protected] 545 212 335
Bc. Husková Markéta Učitelka odborných předmětů [email protected] 545 212 335
Dagmar Kačírková
Asistentka pedagoga [email protected] 545 212 335
Mgr. Kolářová Dagmar Učitelka humanitních předmětů [email protected] 545 212 335
Bc. Lhotecký Vít Učitel odborných předmětů [email protected] 545 212 335
Mgr. Macenauerová Jana Učitelka humanitních předmětů [email protected] 545 212 335
PhDr. Melichárková Jana Učitelka humanitních předmětů [email protected] 545 212 335
Ing. Požárová Lada Učitelka odborných předmětů [email protected] 545 212 335
Mgr. et Mgr. Sedláček David Učitel odborných předmětů [email protected] 545 212 335
Mgr. Seman Pavol Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů [email protected] 545 212 335
PaeDdr. Smrček Bohumil Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů [email protected] 545 212 335
Bc. Slováček Martin Učitel odborných předmětů [email protected] 545 212 335
Slováčková Eva Učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů [email protected] 545 212 335
Mgr. Szemla Ferdinand Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů [email protected] 545 212 335
Mgr. Veverková Radka Učitelka odborných předmětů [email protected] 545 212 335
Volný Jiří Učitel odborných předmětů [email protected] 545 212 335
Mgr. Zavadilová Jana Učitelka odborných předmětů [email protected] 545 212 335
Mgr. Zavadilová Markéta Asistentka pedagoga [email protected] 545 212 335