Teoretická výuka

  1. Domů
  2.  » 
  3. Kontakty
  4.  » Teoretická výuka
Název organizace: Střední škola grafická Brno,
příspěvková organizace
Adresa: Kudelova 6, 602 00 Brno
IČ příspěvkové organizace: 00226467
Datová schránka: rtaykyk

Zástupce ředitele školy

Jméno
Pozice
Telefon
Mobil
Mgr. Barbora Slováčková Zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování 545 212 306 731 413 083
Jitka Prokopová, DiS. Studijní referentka 545 212 335 725 517 888

Teoretická výuka

jméno
Pozice
E-mail
Telefon
Mgr. Pavla Axmanová Učitelka humanitních předmětů [email protected] 545 212 335
Mgr. Helena Badalová Učitelka humanitních předmětů [email protected] 545 212 335
Ing. Alena Baťková Učitelka humanitních předmětů [email protected] 545 212 335
Mgr. Martina Bílá Učitelka humanitních předmětů [email protected] 545 212 335
Mgr. Petr Brouček Učitel odborných předmětů [email protected] 545 212 335
Mgr. Eva Burianová Předsedkyně PK, učitelka humanitních předmětů [email protected] 545 212 335
Lucie Dufková Učitelka odborných předmětů [email protected] 545 212 335
Mgr. Kateřina Dvořáková Učitelka humanitních předmětů, školní metodička prevence [email protected] 545 212 335
Ing. Věra Filipská Učitelka odborných předmětů [email protected] 545 212 335
Ing. Silva Foltýnová Předsedkyně PK, učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů [email protected] 545 212 335
Mgr. Dagmar Gallistlová Učitelka humanitních předmětů,
výchovná poradkyně, kariérová poradkyně
[email protected] 702 298 545
Mgr. Jana Hladká Předsedkyně PK, Předsedkyně školské rady,
Učitelka odborných předmětů
[email protected] 545 212 335
Mgr. et Bc. Kateřina Holíková Učitelka humanitních předmětů [email protected] 545 212 335
Eva Horňáková
Učitelka odborných předmětů [email protected] 545 212 335
RNDr. Jana Horváthová Učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů [email protected] 545 212 335
Bc. Markéta Husková Učitelka odborných předmětů [email protected] 545 212 335
Mgr. Dagmar Kolářová Učitelka humanitních předmětů [email protected] 545 212 335
Bc. Barbara Krásenská Učitelka odborných předmětů [email protected] 545 212 335
Mgr. Jana Macenauerová Učitelka humanitních předmětů [email protected] 545 212 335
PhDr. Jana Melichárková Učitelka humanitních předmětů [email protected] 545 212 335
MgA. Eliška Ondroušková Křůmalová Učitelka odborných předmětů eliska.krumalova.ondrouskova
@ssgbrno.cz
545 212 335
Ing. Lada Požárová Učitelka odborných předmětů [email protected] 545 212 335
Mgr. Michal Robotka Učitel odborných předmětů [email protected] 545 212 335
Mgr. et Mgr. David Sedláček Učitel odborných předmětů [email protected] 545 212 335
Mgr. Pavol Seman Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů [email protected] 545 212 335
PaeDdr. Bohumil Smrček Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů [email protected] 545 212 335
Bc. Martin Slováček Učitel odborných předmětů [email protected] 545 212 335
Eva Slováčková Učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů [email protected] 545 212 335
Mgr. Renata Svačinová Učitelka humanitních předmětů [email protected] 545 212 335
Mgr. Ferdinand Szemla Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů [email protected] 545 212 335
Mgr. Lenka Tichá Učitelka odborných předmětů [email protected] 545 212 335
Jiří Volný Učitel odborných předmětů [email protected] 545 212 335
Mgr. Jana Zavadilová Učitelka odborných předmětů [email protected] 545 121 335