fbpx

Školní blog

  1. Domů
  2.  » 
  3. O škole
  4.  » Školní blog

Prevence rakoviny prsu

Dne 3. 3. 2020 jsme pro žákyně maturitních ročníku ve spolupráci s Klubem Diana, sdružení onkologicky nemocných a přátel, z. s., připravili přednášku na téma prevence rakoviny prsu. Cílem přednášky je zejména osvěta veřejnosti o prevenci a rizikových faktorech...

číst více

Sexuální výchova pro pokročilé

Začátkem měsíce března 2020 na naší škole proběhl projekt sexuální výchovy s názvem Sexuální výchova pro pokročilé realizovaná díky IFMSA – International Federation of Medical Students Associations (Mezinárodní federace asociací studentů medicíny). Program vedený...

číst více

Nedej pokušení šanci

Dne 14. 2. 2020 jsme se s žáky prvních ročníků zúčastnili preventivní akce zaměřené na prevenci užívání návykových látek a závislosti. V rámci projektu s názvem Nedej pokušení šanci vystoupilo několik odborníků zabývajících se uvedenou problematikou...

číst více
Nezapomeneme – návštěva Muzea romské kultury

Nezapomeneme – návštěva Muzea romské kultury

Dne 27. 1. 2020 jsme se již tradičně s žáky druhých ročníků vydali do Muzea romské kultury, abychom si připomněli Mezinárodní den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti. V rámci vzdělávacího bloku Genocida během druhé světové války probíraného...

číst více

Návštěva České národní banky v Brně

V úterý 14. 1. 2020 navštívili žáci třídy P1 s vyučujícími Českou národní banku v Brně. Byla domluvená přednáška na téma Lidé a peníze. Žáci se seznámili s historií peněz. Mohli si prohlédnout padělky a ověřit si, jak vypadají ochranné prvky bankovek pod UV lampou....

číst více

Projektový den 2019

Dne 11. 12. 2019 proběhl na naší škole již třetí projektový den. Žáci a žákyně měli možnost si vybrat ze třiceti čtyř aktivit souvisejících, jak s teoretickou, tak i praktickou výukou. Velkému zájmu se tak těšily semináře zaměřené na sport a zdravý životní styl, mezi...

číst více
Tichý svět neslyšících

Tichý svět neslyšících

Koncem listopadu 2019 jsme pro žáky druhých ročníků ve spolupráci s Tichý svět, o. p. s. připravili workshop o komunikaci s osobami se sluchovým postižením. Žáci se na workshopu dozvěděli, kdo jsou lidé se sluchovým postižením, v čem se menšina...

číst více
Exkurze do firmy SAKO, a. s.

Exkurze do firmy SAKO, a. s.

Začátkem měsíce prosince 2019 jsme pro žáky vybraných druhých ročníků v rámci tematického celku týkajícího se ochrany přírody a krajiny probíraného v předmětech základy společenských věd a ekonomika zajistili vzdělávací program určený pro střední školy ve...

číst více