1. Domů
  2.  » 
  3. Školní blog
  4.  » Dubnová školní výzva 10 000 kroků

Dubnová školní výzva 10 000 kroků

2. května 2023 | Školní blog

V rámci podpory pohybu u mladých jsme se s žáky zapojili do dubnové Výzvy 10 000 kroků v kategorii
pro školy a stali jsme se tak školou v pohybu díky organizátorovi výzvy Partnerství pro městskou
mobilitu, z. s. .

Cílem výzvy není ujít deset tisíc kroků denně, ale:

  • Chodit častěji než doteď
  • Chodit pro radost a odpočinek
  • Chodit pro zdraví a hezké vztahy s přáteli
  • Zkrátka oživit to, na co jsme už možná zapomněli

Smyslem zapojení naší školy je motivovat k pravidelné aktivitě vykonané po svých vlastních nohou,
a to alespoň po dobu jednoho měsíce. Výzva 10 000 kroků pracuje s magickou hranicí deseti tisíc, což
zhruba odpovídá 7,5 kilometru. Ve skutečnosti však stačí mnohem méně kroků, aby byl organismus
odolnější
. Důležitější než objem je spíše pravidelnost, svižné tempo a příjemné prostředí.

V rámci 60 škol ČR zapojených do dubnové výzvy se naše Střední škola grafická Brno umístila na
krásném 30. místě s celkovou nachozenou vzdáleností 3017 km. 33 přihlášených žáků a jejich třídních
učitelů rozdělených do 3 týmů (Poly walkers P1, OT2, SŠG Brno 3B) reprezentovalo jedinou
brněnskou přihlášenou školu. V rámci 12 školních týmů Jihomoravského kraje obsadil tým Poly
walkers P1 úžasné 6. místo.

Věříme, že účast v další říjnové výzvě 2023 bude ještě úspěšnější a přinese nám spoustu krásných
chvil, které můžeme sdílet se svými spolužáky.

Mgr. Kateřina Dvořáková
Třídní učitelka