Praktické informace

  1. Domů
  2.  » 
  3. Žák & rodič
  4.  » Praktické informace

Organizace školního roku

Termíny prázdnin a svátků

Zvonění, konzultační hodiny

Časy přestávek a konzultačních hodin

Školní blog

Novinky a události
ze života školy

Školní poradenské pracoviště

Výchovné a kariérové poradenství, metodička prevence