1. Domů
  2.  » 
  3. Uchazeč
  4.  » 
  5. Zkrácené studium
  6.  » Reprodukční grafik
JEDNOLETÉ POMATURITNÍ STUDIUM PRO ABSOLVENTY SŠ, SOU, VOŠ

REPRODUKČNÍ GRAFIK

Kód oboru: 34-53-H/01 | Délka studia: 1 rok | Ukončení studia: výuční list

Loga & Firemní identity

Letáky & tiskoviny

Webové stránky & Animace

Fotografie & video

Dálkový/distanční způsob studia není u tohoto oboru možný.

Proč studovat tento obor? Co k tomu potřebuješ?

Od 1. 10. 2020 podle § 84 (1) můžeš studovat tento obor, pokud jsi prospěl ve druhém pololetí posledního ročníku oboru vzdělání s maturitní zkouškou nebo jsi získal střední vzdělání s výučním listem v jiném oboru vzdělání. Jedná se o denní studium v délce jednoho roku, na jehož konci získáš po úspěšném složení závěrečných zkoušek výuční list ve vybraném oboru.

Charakteristika oboru

Žáci se naučí zajišťovat technologickou přípravu textových a obrazových podkladůvytvářet vhodný design výrobků (např. letáků, oznámení, knih, novin a časopisů), vykonávat všechny pracovní činnosti v procesu předtiskové přípravy a zpracování výrobků, tj. volit vhodné pracovní pomůcky, počítačové programy pro konkrétní pracovní postupy, dokonale ovládat polygrafické techniky a technologie, tvořit grafické návrhy a provádět grafickou úpravu tiskovin. Součástí vzdělávání je i ovládání reprodukčních přístrojů a práce s elektronickými systémy reprodukčních pracovišť. Žáci se rovněž naučí orientovat se ve výtvarných technikách ve vztahu k polygrafii,  ve výrazových možnostech barev a světla i kreativnímu přístupu při řešení grafické úpravy tiskovin.  

Uplatnění naleznete v těchto firmách

Uplatnění absolventů v oboru

FREEBOARD EUROPE s.r.o.

Pod Krejcárkem 975/2,
130 00 Praha 3 

TOP TISK obaly s.r.o.

Kaštanová 125b,
620 00 Brno  

PAPÍRNY BRNO a.s.

Křenová 60,
602 00 Brno

CPI Moravia Books s.r.o.

Brněnská 1024,
691 23 Pohořelice

ART-JAZZ, spol. s r.o.

Samoty 2927/4b,
628 00 Brno 

Moraviapress s.r.o., Břeclav

U Póny 3061,
690 02 Břeclav

KZK tiskárna s.r.o.

Masná 499/7c,
602 00 Brno

Reda a.s.

Hvězdoslavova 55d,
627 00 Brno 

Cromtryck s.r.o.

Jiřího z Poděbrad 26, 664 62 Hrušovany u Brna

Absolventi oboru Reprodukční grafik jsou připraveni samostatně zpracovávat kompletní textové podklady ve výrobní fázi reprodukce, retuše, montáže a zhotovení tiskové formy. Uplatnit se mohou v reklamních agenturách, reprodukčních a typografických studiích, ve studiích DTP a DTR, ve výrobních úsecích nakladatelství a vydavatelství, případně v oblasti obalové techniky.

Jak se ke studiu přihlásit

  • poslat nebo doručit přihlášku se všemi náležitostmi na kontaktní adresu do 1. 3. každého školního roku
  • na přihlášce musí být uvedeny kontaktní údaje uchazeče
  • na přihlášce musí být známky vyplněné a potvrzené SŠ nebo stačí přiložit ověřenou kopii vysvědčení, ze kterých se počítají průměry (z jakých ročníků je nutné vysvědčení pro výpočet průměrů, najdeš v Kritériích pro přijetí)
  • kritéria přijímacího řízení jsou pro každý školní rok aktualizovány a nalezneš je zde: Kritéria pro přijetí

Co mi dala grafická škola?

Prohloubila nejen mé znalosti grafických programů, ale také samotný vztah k celému polygrafickému oboru. Počítačová grafika mě nadchla už na základní škole. I to byl důvod, proč jsem se pro grafickou školu rozhodla. S klidným svědomím mohu říci, že  jen díky ní a učitelům, kteří mě zde provázeli, dělám dnes to, co dělám.

Jsem grafička na volné noze, pracuji jako OSVČ. Částečně tvořím grafiku pro klienty, ale z velké části pracuji na vlastních projektech. Díky tomu, že jsou na škole jednotlivé obory hodně provázané, dozvěděla jsem se od každého něco a získané vědomosti stále rozvíjím a využívám denně při své práci, kterou miluju.

Ráda vzpomínám na dny praxe, které mi daly opravdu hodně, a na své oblíbené učitele. Děkuji za vše, co jsem se díky Vám naučila. Mnozí z Vás pro mě byli totiž nejen učiteli oboru/předmětu, ale i ŽIVOTA.

Jediné, čeho lituji, je to, že jsem do toho tenkrát nedala ještě víc! Ale to si člověk uvědomí vždy až zpětně. Proto bych ráda doporučila každému z Vás, kdo máte alespoň trošku zalíbení v oboru, který jste si vybrali: ,,Jdi do toho naplno! V budoucnu se Ti to vrátí dvojnásob!“

Simona Dočkalová

Grafička na volné noze

Fotogalerie