1. Domů
  2.  » 
  3. Uchazeč
  4.  » 
  5. Zkrácené studium
  6.  » Reprodukční grafik
JEDNOLETÉ POMATURITNÍ STUDIUM PRO ABSOLVENTY SŠ, SOU, VOŠ

Reprodukční grafik

Kód oboru: 34-53-H/01 | Délka studia: 1 rok | Ukončení studia: výuční list

Dálkový/distanční způsob studia není u tohoto oboru možný.

Co tě čeká

Práce grafika

Proč studovat tento obor? Co k tomu potřebuješ?

Od 1. 10. 2020 podle § 84 (1) můžeš studovat tento obor, pokud jsi prospěl ve druhém pololetí posledního ročníku oboru vzdělání s maturitní zkouškou nebo jsi získal střední vzdělání s výučním listem v jiném oboru vzdělání. Jedná se o denní studium v délce jednoho roku, na jehož konci získáš po úspěšném složení závěrečných zkoušek výuční list ve vybraném oboru.

Aktuální informace k nové podobě přijímacího řízení a podání přihlášky najdete zde:

https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.htmlhttps://www.prihlaskynastredni.cz/

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore?lang=1&ref=m&source=email

Kritéria přijímacího řízení jsou pro každý školní rok aktualizovány a nalezneš je zde: Kritéria pro přijetí

Charakteristika oboru

Žáci se naučí zajišťovat technologickou přípravu textových a obrazových podkladůvytvářet vhodný design výrobků (např. letáků, oznámení, knih, novin a časopisů), vykonávat všechny pracovní činnosti v procesu předtiskové přípravy a zpracování výrobků, tj. volit vhodné pracovní pomůcky, počítačové programy pro konkrétní pracovní postupy, dokonale ovládat polygrafické techniky a technologie, tvořit grafické návrhy a provádět grafickou úpravu tiskovin. Součástí vzdělávání je i ovládání reprodukčních přístrojů a práce s elektronickými systémy reprodukčních pracovišť. Žáci se rovněž naučí orientovat se ve výtvarných technikách ve vztahu k polygrafii,  ve výrazových možnostech barev a světla i kreativnímu přístupu při řešení grafické úpravy tiskovin.

Fotogalerie

Focení ve fotoateliéru

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi oboru Reprodukční grafik jsou připraveni samostatně zpracovávat kompletní textové podklady ve výrobní fázi reprodukce, retuše, montáže a zhotovení tiskové formy. Uplatnit se mohou v reklamních agenturách, reprodukčních a typografických studiích, ve studiích DTP a DTR, ve výrobních úsecích nakladatelství a vydavatelství, případně v oblasti obalové techniky.

Co mi dala grafická škola?

Prohloubila nejen mé znalosti grafických programů, ale také samotný vztah k celému polygrafickému oboru. Počítačová grafika mě nadchla už na základní škole. I to byl důvod, proč jsem se pro grafickou školu rozhodla. S klidným svědomím mohu říci, že  jen díky ní a učitelům, kteří mě zde provázeli, dělám dnes to, co dělám.

Jsem grafička na volné noze, pracuji jako OSVČ. Částečně tvořím grafiku pro klienty, ale z velké části pracuji na vlastních projektech. Díky tomu, že jsou na škole jednotlivé obory hodně provázané, dozvěděla jsem se od každého něco a získané vědomosti stále rozvíjím a využívám denně při své práci, kterou miluju.

Ráda vzpomínám na dny praxe, které mi daly opravdu hodně, a na své oblíbené učitele. Děkuji za vše, co jsem se díky Vám naučila. Mnozí z Vás pro mě byli totiž nejen učiteli oboru/předmětu, ale i ŽIVOTA.

Jediné, čeho lituji, je to, že jsem do toho tenkrát nedala ještě víc! Ale to si člověk uvědomí vždy až zpětně. Proto bych ráda doporučila každému z Vás, kdo máte alespoň trošku zalíbení v oboru, který jste si vybrali: ,,Jdi do toho naplno! V budoucnu se Ti to vrátí dvojnásob!“

Simona Dočkalová

Grafička na volné noze

Uplatnění naleznete v těchto firmách

ART-JAZZ, spol. s r.o.

Samoty 2927/4b,
628 00 Brno 

TOP TISK obaly s.r.o.

Kaštanová 125b,
620 00 Brno  

FREEBOARD EUROPE s.r.o.

Pod Krejcárkem 975/2,
130 00 Praha 3 

KZK tiskárna s.r.o.

Masná 499/7c,
602 00 Brno

PAPÍRNY BRNO a.s.

Křenová 60,
602 00 Brno

Moraviapress s.r.o., Břeclav

U Póny 3061,
690 02 Břeclav

Cromtryck s.r.o.

Jiřího z Poděbrad 26, 664 62 Hrušovany u Brna

Reda a.s.

Hvězdoslavova 55d,
627 00 Brno 

CPI Moravia Books s.r.o.

Brněnská 1024,
691 23 Pohořelice

Praktické informace

Zdravotní způsobilost

Obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků

Stáhnout Možná zdravotní omezení u oborů vzdělání [.PDF,  213 kB]

Kritéria pro přijetí
Počty přijímaných žáků
Dny otevřených dveří & virtuální prohlídka
Nejčastější dotazy