Přijímací řízení

  1. Domů
  2.  » 
  3. Uchazeč
  4.  » Přijímací řízení

Aktuální informace

Výsledky 1. kola (NÁHRADNÍ TERMÍN) přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 – Čtyřleté studium

Výsledky přijímacího řízení 1. kolo (Náhradní termín) - Obalová technika + Tiskař na polygrafických strojích + Reprodukční grafik pro médiaStáhnout Poučení:Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče úmysl vzdělávat se ve střední škole odevzdáním...

Harmonogram PŘ

Důležitá data v průběhu školního roku

Kritéria pro přijetí

Informace o kritériích pro všechny obory

Nejčastější dotazy

Ubytování, obory, přijímací řízení, studium

Počty přijímaných

Počet přijímaných žáků do všech oborů

Výsledky

Informace o výsledcích přijímacího řízení

Ke stažení

Přihlášky, ukázky testů, ročníkové učební plány