Harmonogram přijímacího řízení

  1. Domů
  2.  » 
  3. Uchazeč
  4.  » 
  5. Přijímací řízení
  6.  » Harmonogram přijímacího řízení

Květen

Datum

Událost

3. a 4. 5. První a druhý termín jednotné přijímací zkoušky do čtyřletých oborů vzdělání.
18. 5. Nahlížení do spisu pro uchazeče o zkrácené studium a pro uchazeče o čtyřletý obor TPS a TDZ
19. 5. Cermat zpřístupní školám výsledky JPZ
19. 5. 8.00Vyhlášení výsledků řádného termínu přijímacího řízení zkráceného studia a oborů, u kterých byla zrušena JPZ – TDZ a TPS
20. 5. 9.00 – 11.00 Nahlížení do spisu pro uchazeče, kteří konali JPZ
20. 5 12.00Vyhlášení výsledků řádného termínu přijímacího řízení o oborů, které konaly JPZ
20. 5. 12.00 – 17.00 Zákonný zástupce uchazeče si může osobně vyzvednout rozhodnutí o přijetí/nepřijetí – pracoviště KUDELOVA 6!!!
20. 5 Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro čtyřletý obor studia – Technik dokončovacího zpracování tiskovin a pro obory zkráceného studia Knihař a Tiskař na polygarfických strojích
21. 5. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána poštou zákonných zástupcům uchazeče

 

Červen

Datum

Událost

2. 6. Náhradní termín JPZ do čtyřletých oborů vzdělání
2. 6. Nejzazší termín pro odevzdání zápisového lístku pro uchazeče o obor TPS a TDZ (10 prac. dnů od zveřejnění výsledků)
3. 6. Nejzazší termín pro odevzdání zápisového lístku pro uchazeče o obor RGM, POL, OT (10 prac. dnů od zveřejnění výsledků)
do 3 dnů od doručení/ vyzvednutí rozhodnutí o nepřijetí Lze podat odvolání uchazeče o rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení.
3. 6. Předpokládaný termín pro vyhlášení dalšího kola přijímacího řízení – obory budou upřesněny