Harmonogram přijímacího řízení

  1. Domů
  2.  » 
  3. Uchazeč
  4.  » 
  5. Přijímací řízení
  6.  » Harmonogram přijímacího řízení

Březen

Datum

Událost

do 1. března 2022 Podání přihlášky ke studiu (pro všechny obory)

 

Duben

Datum

Událost

12. dubna 2022 1. termín konání jednotné přijímací zkoušky.
13. dubna 2022 2. termín konání jednotné přijímací zkoušky.
22. dubna 2022

Zveřejnění celkových výsledků pro obory zkráceného studia.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele o výsledku příjímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.

28. dubna 2022

Poskytnutí výsledků jednotné zkoušky školám od CZVV.

Květen

Datum

Událost

do 2. května 2022 Zveřejnění celkových výsledků ředitelem školy.
2. května 2022

Vydávání rozhodnutí o přijetí/ nepřijetí, pracoviště Kudelova 6.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele o výsledku příjímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.

10. května 2022 1. náhradní termín konání jednotné přijímací zkoušky
11. května 2022 2. náhradní termín konání jednotné přijímací zkoušky
do 16. května 2022 Uchazeč potvrdí svůj úmysl stát se žákem oboru vzdělání odevzdáním zápisového lístku.

 

Červen

Datum

Událost

22. června 2022 Zahajovací schůzka pro rodiče a žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého studia.