Aktuality

  1. Domů
  2.  » Aktuality

Ptačí stezka

V lednu roku 2022, jsme na našem školním blogu s radostí oznámili úžasnou novinku - zapojili jsme se do projektu Náš les. Díky získání grantu a úzké spolupráci se Školním lesním podnikem Masarykův les Křtiny MENDELU (ŠLP), jsme vytvořili naučnou stezku zaměřenou na...

Výsledky 1. kola (NÁHRADNÍ TERMÍN) přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 – Čtyřleté studium

Výsledky přijímacího řízení 1. kolo (Náhradní termín) - Obalová technika + Tiskař na polygrafických strojích + Reprodukční grafik pro médiaStáhnout Poučení:Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče úmysl vzdělávat se ve střední škole odevzdáním...

Workshop v HaDivadle

Dne 10. května 2023 se žáci a žákyně tříd 3B a P3 zúčastnili v rámci předmětu Seminář z českého jazyka divadelního workshopu Jak se dělá divadlo ,kde se seznámili se všemi divadelními prostory, vyslechli si krátkou přednášku o tom, jak vzniká divadelní inscenace a kdo...