Počty přijímaných

  1. Domů
  2.  » 
  3. Uchazeč
  4.  » 
  5. Přijímací řízení
  6.  » Počty přijímaných

Počty příjimaných žáků pro školní rok 2024/2025

KÓD OBORU

NÁZEV OBORU

DÉLKA STUDIA

FORMA STUDIA

POČET ŽÁKŮ

34-53-L/01;
34-53-H/01
Reprodukční grafik pro média, Reprodrukční grafik 4 denní 28
34-52-L/01;
34-52-H/01
Tiskař na polygrafických strojích, Tiskař na polygrafických strojích 4 denní 14
34-41-M/01 Polygrafie 4 denní 30
34-42-M/01 Obalová technika 4 denní 30
34-57-L/01 Technik dokončovacího zpracování tiskovin 4 denní 14
34-53-H/01 Reprodukční grafik  (zkrácené studium) 1 denní 21
34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích  (zkrácené studium) 1 denní 11
34-57-H/01 Knihař  (zkrácené studium) 1 denní 12

r

Dálkový/distanční způsob studia není u zkráceného studia možný.