Škola podporující zdraví

Sportovní dny

Na jaře měli možnost změřit si svoje síly žáci 1.–3. ročníků v různých aktivitách v rámci sportovních dnů. Aktivně se zapojili i někteří vyučující. Místem konání bylo nádherné prostředí parku Lužánky, jenž patří k nejstarším parkům v republice. Žáci soutěžili v různých disciplínách: ve skoku do dálky z místa, vytrvalostním běhu, stolním tenisu, petanque, malé kopané, přehazované. Výsledky byly vyhodnoceny a nejlepší žáci dostali diplomy a sladkou odměnu. Akce byla velmi úspěšná, o čemž svědčí mimo jiné velmi hojná účast.

Číst dál

Přednáška PILATES

V dubnu a srpnu se uskutečnila pro zamětnance školy přednáška o cvičení Pilates. Jedná se o cvičení proti bolestem zad, využívající cviků Ludmily Mojžíšové a „Core“ cviků. Přednášku připravil a vedl člen našeho pedagogického sboru PaedDr. Bohumil Smrček, který je v této oblasti kvalifikován a certifikován. V úvodní části přednášky byli posluchači seznámeni s teorií svalové disbalance. V hlavní části byly předvedeny názorné ukázky cvičení. V závěrečné části bylo zdůrazněno, že cvičení je nedílnou součástí životního stylu. 

Číst dál

Projekt Škola podporující zdraví

Škola se v roce 2011/2012 zapojila do programu Škola podporující zdraví. Uvědomujeme si, že funkcí moderní školy není jen zprostředkovávání znalostí a dovedností, ale také výchova k odpovědnosti ke zdraví. Chceme proto všestranně podporovat rozvoj zdravého mladého jedince.

Prvním cílem bude vytvoření pohody prostředí, což například umožní žákům prvních ročníků bezstresový přechod na střední školu a adaptaci na nové  prostředí i kolektiv. Pozornost chceme věnovat mezilidským vztahům, rozvoji humanistických postojů, zdravé výživě, pohybové aktivitě, ale i vylepšení věcné stránky prostředí školy.

Druhý pilíř pak spatřujeme ve zdravém učení. Rádi bychom naučili žáky smysluplnému učení, motivovali je k celoživotnímu učení, poskytovali jim při hodnocení dostatek zpětné vazby a podporovali rovněž další vzdělávání zaměstnanců školy.

Třetí oblastí, na kterou chceme zaměřit pozornost, je otevřené partnerství. Chceme být školou založenou na demokratických principech, neustále rozvíjet spolupráci se sociálními partnery a rozšiřovat tak funkci školy o další druhy činností i o další skupiny uživatelů.

Spolupracující firmy

Kontaktujte nás

Střední škola
grafická Brno,
příspěvková organizace

Šmahova 364/110
627 00 Brno

IZO: 226467

Telefon: 517 810 126
E-mail: info@ssgbrno.cz

Ochrana osobních údajů