1. Domů
  2.  » 
  3. Veřejnost
  4.  » 
  5. Projekty
  6.  » 
  7. Škola podporující zdraví
  8.  » Sportovní dny

Sportovní dny

27. února 2020 | Škola podporující zdraví

Na jaře měli možnost změřit si svoje síly žáci 1.–3. ročníků v různých aktivitách v rámci sportovních dnů. Aktivně se zapojili i někteří vyučující. Místem konání bylo nádherné prostředí parku Lužánky, jenž patří k nejstarším parkům v republice. Žáci soutěžili v různých disciplínách: ve skoku do dálky z místa, vytrvalostním běhu, stolním tenisu, petanque, malé kopané, přehazované. Výsledky byly vyhodnoceny a nejlepší žáci dostali diplomy a sladkou odměnu. Akce byla velmi úspěšná, o čemž svědčí mimo jiné velmi hojná účast.

sportovní den

Význam pohybu pro zdraví zaujímá velmi významné místo v našem projektu. K pestřejšímu a všestrannějšímu rozvoji v pohybových dovednostech jsme organizovali na naší škole v měsících březnu a dubnu plavání v krytém bazénu. Po počátečním seznámení s prostředím se žáci zdokonalovali v jednotlivých stylech plavání, soutěžili ve skocích do vody a soupeřili mezi sebou v různých soutěžích.

Školní časopis

Školní časopis Granat

PRINT STAR 2024 Naše škola se již tradičně zúčastnila soutěže pořádané spřátelenou Strednou odbornou školou Polygrafickou, která se nachází ve městě Bratislava. Termín tentokrát vyšel na dny 20.6. – 22.6. 2024, kdy již bývá na místním internátě volněji. Do letošního ročníku se přihlásilo 5 týmů z různých škol. Naši SŠG Brno reprezentovali dva žáci, Václav Kotva z KTZ a Nathan Uhlíř z KT1. Přestože nejsou spolužáci, oba mají jednu společnou věc a tou je jejich působení v oboru polygrafie prvním rokem. Samotná soutěž je určena pro tiskaře, kteří v první části okusí test z teoretických znalostí a poté následuje vylosování konkrétních tiskových forem. Jejich dalším úkolem je namíchání určených barev, dle vzorníku PANTONE a vytištění motivu na určeném stroji. Po obědě pokračuje soutěž výsekem výtisků a zpracováním archů do finální podoby. Nutno dodat, že si naši zástupci vedli skvěle a v nelehké konkurenci obstáli na výbornou. Hodnotící komise, která pečlivě zaznamenává všechny potřebné údaje je zvolila za vítěze této unikátní soutěže. No a tím pádem do Brna putuje věcný dar v podobě broušené vázy! Na závěr soutěže nás pořadatelé pozvali si zahrát bowling, kde probíhalo patřičné utužování vztahů. Vítězům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci. Ondřej Krejčí

11

351 Posts
1.1K Followers

SSG BRNO

TÝDEN V POHODĚ NA SSG💜
TÝDEN V POHODĚ NA SSG💜
TÝDEN V POHODĚ NA SSG💜
Únorová exkurze do největší tiskárny v ČR Svoboda Press v Praze aneb, když si žáci domluví exkurzi na základě probíraného tématu v technologii 👏🏼