1. Domů
  2.  » 
  3. Veřejnost
  4.  » 
  5. Projekty
  6.  » 
  7. Škola podporující zdraví
  8.  » Sportovní dny

Sportovní dny

27. února 2020 | Škola podporující zdraví

Na jaře měli možnost změřit si svoje síly žáci 1.–3. ročníků v různých aktivitách v rámci sportovních dnů. Aktivně se zapojili i někteří vyučující. Místem konání bylo nádherné prostředí parku Lužánky, jenž patří k nejstarším parkům v republice. Žáci soutěžili v různých disciplínách: ve skoku do dálky z místa, vytrvalostním běhu, stolním tenisu, petanque, malé kopané, přehazované. Výsledky byly vyhodnoceny a nejlepší žáci dostali diplomy a sladkou odměnu. Akce byla velmi úspěšná, o čemž svědčí mimo jiné velmi hojná účast.

sportovní den

Význam pohybu pro zdraví zaujímá velmi významné místo v našem projektu. K pestřejšímu a všestrannějšímu rozvoji v pohybových dovednostech jsme organizovali na naší škole v měsících březnu a dubnu plavání v krytém bazénu. Po počátečním seznámení s prostředím se žáci zdokonalovali v jednotlivých stylech plavání, soutěžili ve skocích do vody a soupeřili mezi sebou v různých soutěžích.