1. Domů
 2.  » 
 3. Veřejnost
 4.  » 
 5. Projekty
 6.  » 
 7. Zlepšujeme sociální klima na SŠG Brno
 8.  » Dotační program

Dotační program

23. března 2020 | Zlepšujeme sociální klima na SŠG Brno

„Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními v roce 2018“

Naše škola se i v roce 2018 pokusila zapojit do Dotačního programu „Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními v roce 2018“ vyhlášeného Jihomoravským krajem se sídlem na Žerotínově náměstí 3, 601 82 Brno. Cílem Dotačního programu je podpora minimálních preventivních programů ve školách a školských zařízeních směřujících k podpoře programů specifické primární prevence rizikového chování.

Na základě požadavků tohoto dotačního programu jsme sestavili projekt s názvem „Zlepšujeme sociální klima na SŠG Brno“, který vychází z potřeby zvyšování metodických, vzdělávacích i osobnostních kompetencí pedagogických pracovníků, posílení jejich výchovného stylu a tím i zlepšení sociálního klimatu na škole a podpora sociálních dovedností souvisejících se zdravým životním stylem.

Cíle našeho projektu jsou:

 • Zlepšit sociální klima na naší škole s důrazem na problematiku vzájemné tolerance, respektu, důstojného jednání, úctu k sobě i ostatním a empatii.
 • Rozvíjet a podpořit prosociální kompetence žáků.
 • DVPP většiny pedagogického sboru a tím získat další dovednosti zejména z oblasti sociálních kompetencí, etické výchovy a aktivit využitelných při práci třídního učitele.
 • Posílení obsahu třídnických hodin.
 • Změna postojů a chování pedagogů a žáků ve prospěch nácviků sociálních dovedností souvisejících se zdravým životním stylem.

Díky získané finanční dotaci ve výši 51 000,- budeme moci zajistit v průběhu kalendářního roku 2018 atraktivní prožitkové programy zaměřené na posílení vztahů v kolektivech tříd, prožitkové lekce tematicky zaměřené na užívání návykových látek a programy zajišťující prevenci zdravotních problémů. Pedagogický sbor bude mít možnost účastnit se akreditovaných školení zaměřených na zvyšování jejich kompetencí při práci na příznivém klimatu ve třídě.

Školní časopis

Školní časopis Granat

PRINT STAR 2024 Naše škola se již tradičně zúčastnila soutěže pořádané spřátelenou Strednou odbornou školou Polygrafickou, která se nachází ve městě Bratislava. Termín tentokrát vyšel na dny 20.6. – 22.6. 2024, kdy již bývá na místním internátě volněji. Do letošního ročníku se přihlásilo 5 týmů z různých škol. Naši SŠG Brno reprezentovali dva žáci, Václav Kotva z KTZ a Nathan Uhlíř z KT1. Přestože nejsou spolužáci, oba mají jednu společnou věc a tou je jejich působení v oboru polygrafie prvním rokem. Samotná soutěž je určena pro tiskaře, kteří v první části okusí test z teoretických znalostí a poté následuje vylosování konkrétních tiskových forem. Jejich dalším úkolem je namíchání určených barev, dle vzorníku PANTONE a vytištění motivu na určeném stroji. Po obědě pokračuje soutěž výsekem výtisků a zpracováním archů do finální podoby. Nutno dodat, že si naši zástupci vedli skvěle a v nelehké konkurenci obstáli na výbornou. Hodnotící komise, která pečlivě zaznamenává všechny potřebné údaje je zvolila za vítěze této unikátní soutěže. No a tím pádem do Brna putuje věcný dar v podobě broušené vázy! Na závěr soutěže nás pořadatelé pozvali si zahrát bowling, kde probíhalo patřičné utužování vztahů. Vítězům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci. Ondřej Krejčí

11

351 Posts
1.1K Followers

SSG BRNO

TÝDEN V POHODĚ NA SSG💜
TÝDEN V POHODĚ NA SSG💜
TÝDEN V POHODĚ NA SSG💜
Únorová exkurze do největší tiskárny v ČR Svoboda Press v Praze aneb, když si žáci domluví exkurzi na základě probíraného tématu v technologii 👏🏼