fbpx
 1. Domů
 2.  » 
 3. Veřejnost
 4.  » 
 5. Projekty
 6.  » 
 7. Zlepšujeme sociální klima na SŠG Brno
 8.  » Dotační program

Dotační program

23. března 2020 | Zlepšujeme sociální klima na SŠG Brno

„Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními v roce 2018“

Naše škola se i v roce 2018 pokusila zapojit do Dotačního programu „Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními v roce 2018“ vyhlášeného Jihomoravským krajem se sídlem na Žerotínově náměstí 3, 601 82 Brno. Cílem Dotačního programu je podpora minimálních preventivních programů ve školách a školských zařízeních směřujících k podpoře programů specifické primární prevence rizikového chování.

Na základě požadavků tohoto dotačního programu jsme sestavili projekt s názvem „Zlepšujeme sociální klima na SŠG Brno“, který vychází z potřeby zvyšování metodických, vzdělávacích i osobnostních kompetencí pedagogických pracovníků, posílení jejich výchovného stylu a tím i zlepšení sociálního klimatu na škole a podpora sociálních dovedností souvisejících se zdravým životním stylem.

Cíle našeho projektu jsou:

 • Zlepšit sociální klima na naší škole s důrazem na problematiku vzájemné tolerance, respektu, důstojného jednání, úctu k sobě i ostatním a empatii.
 • Rozvíjet a podpořit prosociální kompetence žáků.
 • DVPP většiny pedagogického sboru a tím získat další dovednosti zejména z oblasti sociálních kompetencí, etické výchovy a aktivit využitelných při práci třídního učitele.
 • Posílení obsahu třídnických hodin.
 • Změna postojů a chování pedagogů a žáků ve prospěch nácviků sociálních dovedností souvisejících se zdravým životním stylem.

Díky získané finanční dotaci ve výši 51 000,- budeme moci zajistit v průběhu kalendářního roku 2018 atraktivní prožitkové programy zaměřené na posílení vztahů v kolektivech tříd, prožitkové lekce tematicky zaměřené na užívání návykových látek a programy zajišťující prevenci zdravotních problémů. Pedagogický sbor bude mít možnost účastnit se akreditovaných školení zaměřených na zvyšování jejich kompetencí při práci na příznivém klimatu ve třídě.

Školní časopis

Školní časopis Granat