1. Domů
  2.  » 
  3. Veřejnost
  4.  » 
  5. Projekty
  6.  » 
  7. Výzva č. 56
  8.  » Čtenářské dílny a rozvoj odborné slovní zásoby

Čtenářské dílny a rozvoj odborné slovní zásoby

23. března 2020 | Výzva č. 56

Výzva č. 56

Čtenářské dílny a rozvoj odborné slovní zásoby

Číslo operačního programu: CZ.1.07
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo výzvy: 56
Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK – IP oblast podpory 1.1 – unit costs
Prioritní osa: 7.1
Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání
Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Typ projektu: IP – ostatní
Zahájení projektu: 1. 7. 2015
Ukončení projektu: 31. 12. 2015

Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.

Naše škola v rámci tohoto projektu realizoval tři výjezdy do zahraničí. První se uskutečnil ve dnech 25. 10 – 1. 11. 2015. Deset žáků a dva pedagogové navštívili anglická místa Brightom a Londýn. Cílem výjezdu bylo podpořit výuku anglického jazyka a rozšíření znalosti z oblasti reálií.

Koncem listopadu (23. – 27. 11. 2015) jsme díky tomuto projektu navštívili dvě významná města v Německu – Heidelberg a Drážďany. Tato místa byla vybrána cíleně, neboť se poblíž těchto měst nacházejí významní výrobci tiskových strojů. Žáci školy tak měli možnost komunikovat v německém jazyce, seznámit se s tradicemi, historií i současností těchto oblastí, navíc si rozšířili i odborné jazykové znalosti z oblasti polygrafie a tisku. Součástí obou výjezdů byla návštěva těchto firem spojená s odbornou přednáškou či školením.

Výjezdy do zahraničí a zpětná vazba z těchto akcí byla doplněna nákupem cizojazyčných slovníků.

Díky tomuto projektu obohatila škola významně školní knihovnu o celou řadu titulů a podpořila tak zájem o četbu i rozvoj kompetencí v této oblasti. Pro podporu a rozvoj čtenářské gramotnosti u žáků se specifickými poruchami učení byly zakoupeny čtečky knih. 

Školní časopis

Školní časopis Granat

PRINT STAR 2024 Naše škola se již tradičně zúčastnila soutěže pořádané spřátelenou Strednou odbornou školou Polygrafickou, která se nachází ve městě Bratislava. Termín tentokrát vyšel na dny 20.6. – 22.6. 2024, kdy již bývá na místním internátě volněji. Do letošního ročníku se přihlásilo 5 týmů z různých škol. Naši SŠG Brno reprezentovali dva žáci, Václav Kotva z KTZ a Nathan Uhlíř z KT1. Přestože nejsou spolužáci, oba mají jednu společnou věc a tou je jejich působení v oboru polygrafie prvním rokem. Samotná soutěž je určena pro tiskaře, kteří v první části okusí test z teoretických znalostí a poté následuje vylosování konkrétních tiskových forem. Jejich dalším úkolem je namíchání určených barev, dle vzorníku PANTONE a vytištění motivu na určeném stroji. Po obědě pokračuje soutěž výsekem výtisků a zpracováním archů do finální podoby. Nutno dodat, že si naši zástupci vedli skvěle a v nelehké konkurenci obstáli na výbornou. Hodnotící komise, která pečlivě zaznamenává všechny potřebné údaje je zvolila za vítěze této unikátní soutěže. No a tím pádem do Brna putuje věcný dar v podobě broušené vázy! Na závěr soutěže nás pořadatelé pozvali si zahrát bowling, kde probíhalo patřičné utužování vztahů. Vítězům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci. Ondřej Krejčí

11

351 Posts
1.1K Followers

SSG BRNO

TÝDEN V POHODĚ NA SSG💜
TÝDEN V POHODĚ NA SSG💜
TÝDEN V POHODĚ NA SSG💜
Únorová exkurze do největší tiskárny v ČR Svoboda Press v Praze aneb, když si žáci domluví exkurzi na základě probíraného tématu v technologii 👏🏼