1. Domů
  2.  » 
  3. Veřejnost
  4.  » 
  5. Projekty
  6.  » 
  7. Výzva č. 56
  8.  » Čtenářské dílny a rozvoj odborné slovní zásoby

Čtenářské dílny a rozvoj odborné slovní zásoby

23. března 2020 | Výzva č. 56

Výzva č. 56

Čtenářské dílny a rozvoj odborné slovní zásoby

Číslo operačního programu: CZ.1.07
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo výzvy: 56
Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK – IP oblast podpory 1.1 – unit costs
Prioritní osa: 7.1
Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání
Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Typ projektu: IP – ostatní
Zahájení projektu: 1. 7. 2015
Ukončení projektu: 31. 12. 2015

Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.

Naše škola v rámci tohoto projektu realizoval tři výjezdy do zahraničí. První se uskutečnil ve dnech 25. 10 – 1. 11. 2015. Deset žáků a dva pedagogové navštívili anglická místa Brightom a Londýn. Cílem výjezdu bylo podpořit výuku anglického jazyka a rozšíření znalosti z oblasti reálií.

Koncem listopadu (23. – 27. 11. 2015) jsme díky tomuto projektu navštívili dvě významná města v Německu – Heidelberg a Drážďany. Tato místa byla vybrána cíleně, neboť se poblíž těchto měst nacházejí významní výrobci tiskových strojů. Žáci školy tak měli možnost komunikovat v německém jazyce, seznámit se s tradicemi, historií i současností těchto oblastí, navíc si rozšířili i odborné jazykové znalosti z oblasti polygrafie a tisku. Součástí obou výjezdů byla návštěva těchto firem spojená s odbornou přednáškou či školením.

Výjezdy do zahraničí a zpětná vazba z těchto akcí byla doplněna nákupem cizojazyčných slovníků.

Díky tomuto projektu obohatila škola významně školní knihovnu o celou řadu titulů a podpořila tak zájem o četbu i rozvoj kompetencí v této oblasti. Pro podporu a rozvoj čtenářské gramotnosti u žáků se specifickými poruchami učení byly zakoupeny čtečky knih.