1. Domů
 2.  » 
 3. Veřejnost
 4.  » 
 5. Projekty
 6.  » 
 7. Šablony 2 na SŠG Brno
 8.  » OSOBNOSTNĚ PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ NA SŠG BRNO – ŠABLONY 2

OSOBNOSTNĚ PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ NA SŠG BRNO – ŠABLONY 2

23. března 2020 | Šablony 2 na SŠG Brno

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0006995

Zkrácený název projektu: Šablony 2 na SŠG Brno
Číslo programu: 02
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy: 02_16_035
Název výzvy: Výzva č. 02_16_035 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného
vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP (výzva je
určena pro území mimo hlavní město Praha)
Zahájení projektu: 1. 9. 2017
Ukončení projektu: 31. 8. 2019


Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT. Škola zvolila v rámci realizaci projektu následující šablony:

 • Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele
 • Školní kariérový poradce
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ v rozsahu 8, 16, 24, 80 hodin
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na inkluzi v rozsahu 24 a 80 hodin
 • Stáže pedagogů u zaměstnavatelů
 • Tandemová výuka na SŠ
 • Clil ve výuce na SŠ
 • Nové metody ve výuce na SŠ
 • Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

Školní časopis

Školní časopis Granat

🤩SOUTĚŽ S VSTUPENKY NA NAŠEM INSTAGRAMU!!😍 IG: ssgbrno

1

351 Posts
1K Followers

SSG BRNO

TÝDEN V POHODĚ NA SSG💜
TÝDEN V POHODĚ NA SSG💜
TÝDEN V POHODĚ NA SSG💜
Únorová exkurze do největší tiskárny v ČR Svoboda Press v Praze aneb, když si žáci domluví exkurzi na základě probíraného tématu v technologii 👏🏼