1. Domů
 2.  » 
 3. Veřejnost
 4.  » 
 5. Projekty
 6.  » 
 7. Rozvoj kompetencí pedagogů a žáků
 8.  » ROZVOJ KOMPETENCÍ PEDAGOGŮ A ŽÁKŮ NA SŠG BRNO (NOVÉ ŠABLONY NA SŠG BRNO)

ROZVOJ KOMPETENCÍ PEDAGOGŮ A ŽÁKŮ NA SŠG BRNO (NOVÉ ŠABLONY NA SŠG BRNO)

12. října 2020 | Rozvoj kompetencí pedagogů a žáků

Číslo operačního programu: 02
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy: 02_18_065
Název výzvy: Výzva č. 02_18_065 pro Šablony pro SŠ a VOŠ II – MRR v prioritní ose 3 OP
Zahájení projektu: 3/2020
Předpokládané ukončení projektu: 2/2022
Rozpočet projektu celkem: 1 457 434,- Kč
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_65/0016728
Garant: Mgr. Barbora Slováčková

Tento projekt, jehož realizace byla započata těsně před uzavřením škol v březnu 2020, je zaměřen na kombinaci následujících témat: 

 • personální podpora, 
 • osobnostně profesní rozvoj pedagogů, 
 • společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, 
 • podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit
 • aktivity rozvíjející ICT, 
 • spolupráce s rodiči žáků a studentů, 
 • spolupráce s veřejností.

Škola bude v rámci celého projektového období realizovat tyto aktivity: 

 • tandemová výuka, 
 • výuka metodou CLIL, 
 • nové metody ve výuce, 
 • stáže pedagogů u zaměstnavatelů, 
 • vyžití ICT ve vzdělávání v SŠ, 
 • klub pro žáky SŠ – Čtenářský klub, 
 • klub pro žáky SŠ – Klub zábavné logiky a deskových her, 
 • doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, 
 • projektový den ve škole, 
 • projektový den mimo školu, 
 • koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele, 
 • kariérový poradce, 
 • školení pro pedagogy, 
 • vzájemná spolupráce pedagogů SŠ.

Ve školním roce 20219/20 škola nakoupila 40 mobilních ICT zařízení, na kterých bude realizována dlouhodobě a pravidelně výuka (i mimo předměty ICT). V rámci personálních šablon pracuje ve škole na úvazek 0,1 Kariérová poradkyně a Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatelů. Dva učitelé odborných předmětů se začali vzdělávat v anglickém jazyce a zavádějí prvky výuky metodou CLIL.

Školní časopis

Školní časopis Granat

🤩SOUTĚŽ S VSTUPENKY NA NAŠEM INSTAGRAMU!!😍 IG: ssgbrno

1

351 Posts
1K Followers

SSG BRNO

TÝDEN V POHODĚ NA SSG💜
TÝDEN V POHODĚ NA SSG💜
TÝDEN V POHODĚ NA SSG💜
Únorová exkurze do největší tiskárny v ČR Svoboda Press v Praze aneb, když si žáci domluví exkurzi na základě probíraného tématu v technologii 👏🏼