1. Domů
  2.  » 
  3. Veřejnost
  4.  » 
  5. Projekty
  6.  » 
  7. Projekt PolyGram
  8.  » Projekt PolyGram – Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji

Projekt PolyGram – Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji

23. března 2020 | Projekt PolyGram

Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání

Realizace projektu: od 1. 12. 2015–30. 11. 2021
Udržitelnost projektu: není
Rozpočet projektu (SŠG Brno, p.o.): 4 618 967,29 Kč
Z toho přímé náklady: 4 403 210,- Kč
Garant projektu: Mgr. Barbora Slováčková
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008358
Číslo smlouvy: 048890/17/OŠ, partner č. 21

Jedná se o projekt vyhlášený v rámci výzvy Implementace krajských akčních plánů I (Výzva č. 02_16_034). Na projektu se podílí realizační tým Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Jihomoravském kraji. Cílem výzvy je podpořit intervence naplánované v KAP vedoucí ke zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality vzdělávání na území krajů, prostřednictvím realizace zastřešujících aktivit, které jsou komplementární s aktivitami škol. Důraz je kladen na podporu pedagogických pracovníků. SŠG Brno, p.o. plánuje v rámci tohoto projektu realizovat následující aktivity:

  •  Sdílení odborných učeben a laboratoří, sdílení dobré praxe
  • Organizace přednášek odborníků z praxe
  • Nákup drobných investic na vybavení laboratoří a odborných učeben


Bude vytvořený organizovaný systém vzájemných návštěv pedagogů, žáků ZŠ a SŠ se zapojením učitelů VŠ a odborníků z praxe. Pro žáky ZŠ budou realizovány v rámci povinné výuky workshopy v učebnách SŠG Brno – pro každou ZŠ celkem čtyři workshopy za školní rok. Workshopy budou zaměřené na grafiku, tisk, dokončovací zpracování, práci v laboratoři nebo ve foto/video ateliéru. Zaměření workshopů se bude střídat. Pro žáky MŠ budou realizovány workshopy v kmenové MŠ. Pro každou MŠ připraví žáci a pedagogové SŠ dva workshopy za školní rok. – práce s papírem. Žáci partnerské SŠ budou vzájemně sdílet odborné učebny a realizovat tak část povinné výuky na partnerské SŠ. Každá SŠ navštíví partnerskou školu 4x za školní rok.

Čtyřikrát za školní rok se uskuteční vzájemné setkání oborově či předmětově stejně zaměřených učitelů ZŠ a SŠ popř. VŠ (nebo i učitelů MŠ) v odborných učebnách SŠG Brno. Cílem těchto setkání bude výměna zkušeností, sdílení dobré praxe, praktické ukázky aktivit se zaměřením na polytechnické vzdělávání. Pro podpoření zapojení žáků školy do SOČ nebo odborných soutěží, popř. jako podpora zpracování maturitní práce s obhajobou, se uskuteční setkání žáků školy, pedagogů a zástupců VŠ/odborníků z praxe. Za dobu realizace projektu se uskuteční nejméně 6 setkání – většinou v prostorách SŠG Brno.

Školní časopis

Školní časopis Granat

🤩SOUTĚŽ S VSTUPENKY NA NAŠEM INSTAGRAMU!!😍 IG: ssgbrno

1

351 Posts
1K Followers

SSG BRNO

TÝDEN V POHODĚ NA SSG💜
TÝDEN V POHODĚ NA SSG💜
TÝDEN V POHODĚ NA SSG💜
Únorová exkurze do největší tiskárny v ČR Svoboda Press v Praze aneb, když si žáci domluví exkurzi na základě probíraného tématu v technologii 👏🏼