Naše škola bude i ve školním roce 2022/ 23  pokračovat v programu doučování realizovaného z Národního plánu obnovy.

Realizováno je šest bloků doučování pro žáky školy, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem v důsledku nemožnosti realizace prezenční výuky ve školách.

Pro žáky je připraveno doučování z Českého jazyka, které je zaměřeno na opakování probírané látky, komunikační situace a úspěšné zvládnutí maturitní zkoušky.

Další doučování je zaměřené na doučování žáků v odborných předmětech, které jsou součástí maturitní zkoušky.

Jelikož snížených studijních výsledků dosahují žáci  také v matematice a hrozí zde neúspěch u maturitní zkoušky, zaměří se doučování i na tuto oblast.

Doučování probíhá v menších skupinkách (max. 5 žáků), je tak možné se věnovat žákům individuálně a zaměřit se na konkrétní rezervy a obtíže.