Naše škola se v období od 1. 1. 2022 do 30. 8. 2022 zapojí do programu doučování realizovaného z Národního plánu obnovy.

Budou realizovány celkem tři bloky doučování pro žáky školy, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem v důsledku nemožnosti realizace prezenční výuky ve školách.

Pro žáky je připraveno doučování z Anglického jazyka, které je zaměřeno na opakování probírané látky, komunikační situace, zvládnutí přechodu ze ZŠ na SŠ a úspěšné zvládnutí maturitní zkoušky.

Další doučování je zaměřené prakticky a týká se o dokončovacího zpracování. Žáci se budou věnovat činnostem, které v době online výuky slyšeli jen teoreticky. Nyní si je budou moci vyzkoušet pod vedením pedagoga v dílnách SŠ.

Jelikož snížených studijních výsledků dosahují žáci i v matematice a hrozí zde neúspěch u maturitní zkoušky, zaměří se doučování i na tuto oblast.

Doučování probíhá v menších skupinkách (max. 5 žáků), je tak možné se věnovat žákům individuálně a zaměřit se na konkrétní rezervy a obtíže.