Workshop „Bez násilí“

31. října 2022 | Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními

Ve druhé polovině října 2022 jsme pro naše žáky zorganizovali workshopy „Bez násilí“, které jsou prevencí šikany, partnerského a sexuálního násilí a homofobního násilí s důrazem na řešení kyberšikany. Žáci se v něm naučili rozpoznávat násilné situace a komunikovat o nich. Zjistili, jak a kde vyhledat pomoc pro sebe či své blízké.

Workshop je přizpůsoben aktuálnímu naladění skupiny a tématům, která chtějí probírat sami žáci. Součástí programu je online anonymní hlasování, skupinová práce s příběhy různých forem násilí a kritické myšlení nad těmito situacemi. V neposlední řadě dostali příležitost zeptat se lektorek na cokoliv, co je v této oblasti zajímá a trápí.

Mgr. Kateřina Dvořáková

Školní metodička prevence

Názory žáků:

Průběh programu mi přišel zajímavý. O spoustě věcí už jsem věděla, ale o spoustě nových jsem se teprve dozvěděla. Některá témata byla pro mě citlivá. Myslím si, že tento program je pro lidi našeho věku velmi důležitý.
Žákyně 2A

Je to dobré v tom, aby si lidi konečně uvědomili, jak i pouhá slova můžou ublížit. Lidi by se měli navzájem respektovat. Když je někdo jiný, neznamená to, že je to hned špatně nebo ten člověk je špatný. Odsuzovat podle vzhledu by se rozhodně nemělo, ale podle toho, jaký je člověk uvnitř. To, že někdo vypadá, tak jak vypadá je pouze a jenom jeho volba nebo za to nemůže a nemůže to ovlivnit. Lidé by si měli nejdříve zamyslet, než něco udělají nebo řeknou.
Žákyně 2A

Bylo to takové přátelské a ne žádná přednáška. Myslím, že bylo dobře, že se mluvilo o problémech, které se často opomíjejí. Líbila se mi možnost dávání anonymních otázek, protože pak bylo jednodušší se zeptat na věci, za které by mě ostatní odsuzovali. Dost jsem se taky naučil o tom, co vše jde považovat za násilí, a pochopil jsem, že jsem dřív byl k těmto věcem až moc lhostejný. Osobně si myslím, že by se tyto věci měly probírat častěji a mít více předmětů o těchto problémech než jen SVZ.
Žák 2A

Program mě bavil, přišel mi dobře organizovaný a zajímavý. Lektoři programu byli velmi přesní a dokázali téma dobře vysvětlit. Myslím si, že spousta lidí by si z toho mohla vzít ponaučení a pochopit, že dopouštět se násilí na ostatních jakýmkoliv způsobem není správné a takové věci by se vůbec neměly dít.
Žákyně G1B

Celkový program bych zhodnotila velmi pozitivně. Moc se mi líbil přístup pořadatelů a celková atmosféra v místnosti. Dále se mi líbilo, jak jsme se otevřeně bavili o různých tématech bez toho, aniž by se člověk cítil trapně. Takže bych řekla, že přednáška byla velmi podařená a zábavná.
Žákyně G1B

Školní časopis

Školní časopis Granat

PRINT STAR 2024 Naše škola se již tradičně zúčastnila soutěže pořádané spřátelenou Strednou odbornou školou Polygrafickou, která se nachází ve městě Bratislava. Termín tentokrát vyšel na dny 20.6. – 22.6. 2024, kdy již bývá na místním internátě volněji. Do letošního ročníku se přihlásilo 5 týmů z různých škol. Naši SŠG Brno reprezentovali dva žáci, Václav Kotva z KTZ a Nathan Uhlíř z KT1. Přestože nejsou spolužáci, oba mají jednu společnou věc a tou je jejich působení v oboru polygrafie prvním rokem. Samotná soutěž je určena pro tiskaře, kteří v první části okusí test z teoretických znalostí a poté následuje vylosování konkrétních tiskových forem. Jejich dalším úkolem je namíchání určených barev, dle vzorníku PANTONE a vytištění motivu na určeném stroji. Po obědě pokračuje soutěž výsekem výtisků a zpracováním archů do finální podoby. Nutno dodat, že si naši zástupci vedli skvěle a v nelehké konkurenci obstáli na výbornou. Hodnotící komise, která pečlivě zaznamenává všechny potřebné údaje je zvolila za vítěze této unikátní soutěže. No a tím pádem do Brna putuje věcný dar v podobě broušené vázy! Na závěr soutěže nás pořadatelé pozvali si zahrát bowling, kde probíhalo patřičné utužování vztahů. Vítězům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci. Ondřej Krejčí

11

351 Posts
1.1K Followers

SSG BRNO

TÝDEN V POHODĚ NA SSG💜
TÝDEN V POHODĚ NA SSG💜
TÝDEN V POHODĚ NA SSG💜
Únorová exkurze do největší tiskárny v ČR Svoboda Press v Praze aneb, když si žáci domluví exkurzi na základě probíraného tématu v technologii 👏🏼