Workshop „Bez násilí“

31. října 2022 | Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními

Ve druhé polovině října 2022 jsme pro naše žáky zorganizovali workshopy „Bez násilí“, které jsou prevencí šikany, partnerského a sexuálního násilí a homofobního násilí s důrazem na řešení kyberšikany. Žáci se v něm naučili rozpoznávat násilné situace a komunikovat o nich. Zjistili, jak a kde vyhledat pomoc pro sebe či své blízké.

Workshop je přizpůsoben aktuálnímu naladění skupiny a tématům, která chtějí probírat sami žáci. Součástí programu je online anonymní hlasování, skupinová práce s příběhy různých forem násilí a kritické myšlení nad těmito situacemi. V neposlední řadě dostali příležitost zeptat se lektorek na cokoliv, co je v této oblasti zajímá a trápí.

Mgr. Kateřina Dvořáková

Školní metodička prevence

Názory žáků:

Průběh programu mi přišel zajímavý. O spoustě věcí už jsem věděla, ale o spoustě nových jsem se teprve dozvěděla. Některá témata byla pro mě citlivá. Myslím si, že tento program je pro lidi našeho věku velmi důležitý.
Žákyně 2A

Je to dobré v tom, aby si lidi konečně uvědomili, jak i pouhá slova můžou ublížit. Lidi by se měli navzájem respektovat. Když je někdo jiný, neznamená to, že je to hned špatně nebo ten člověk je špatný. Odsuzovat podle vzhledu by se rozhodně nemělo, ale podle toho, jaký je člověk uvnitř. To, že někdo vypadá, tak jak vypadá je pouze a jenom jeho volba nebo za to nemůže a nemůže to ovlivnit. Lidé by si měli nejdříve zamyslet, než něco udělají nebo řeknou.
Žákyně 2A

Bylo to takové přátelské a ne žádná přednáška. Myslím, že bylo dobře, že se mluvilo o problémech, které se často opomíjejí. Líbila se mi možnost dávání anonymních otázek, protože pak bylo jednodušší se zeptat na věci, za které by mě ostatní odsuzovali. Dost jsem se taky naučil o tom, co vše jde považovat za násilí, a pochopil jsem, že jsem dřív byl k těmto věcem až moc lhostejný. Osobně si myslím, že by se tyto věci měly probírat častěji a mít více předmětů o těchto problémech než jen SVZ.
Žák 2A

Program mě bavil, přišel mi dobře organizovaný a zajímavý. Lektoři programu byli velmi přesní a dokázali téma dobře vysvětlit. Myslím si, že spousta lidí by si z toho mohla vzít ponaučení a pochopit, že dopouštět se násilí na ostatních jakýmkoliv způsobem není správné a takové věci by se vůbec neměly dít.
Žákyně G1B

Celkový program bych zhodnotila velmi pozitivně. Moc se mi líbil přístup pořadatelů a celková atmosféra v místnosti. Dále se mi líbilo, jak jsme se otevřeně bavili o různých tématech bez toho, aniž by se člověk cítil trapně. Takže bych řekla, že přednáška byla velmi podařená a zábavná.
Žákyně G1B