1. Domů
  2.  » 
  3. Veřejnost
  4.  » 
  5. Projekty
  6.  » 
  7. Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními
  8.  » Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními v roce 2016 – zhodnocení projektu

Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními v roce 2016 – zhodnocení projektu

23. března 2020 | Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními

Začátkem roku 2016 byl Jihomoravským krajem se sídlem na Žerotínově náměstí 3, 601 82 Brno, vyhlášen dotační program Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními v roce 2016. Jeho cílem byla podpora minimálních preventivních programů ve školách a školských zařízeních směřujících k rozvinutí programů specifické primární prevence rizikového chování.

Proto jsme se i my rozhodli podat projekt zaměřený především na realizaci činností přispívajících k optimalizaci sociálního klimatu školy, prevenci sociálně patologických jevů, zvyšování profesionality práce školní metodičky prevence a ostatních členů pedagogického sboru, zejména třídních učitelů a v neposlední řadě na materiální vybavení školy.

Díky získaným dotacím jsme žákům umožnili zúčastnit se aktivit zaměřených na podporu zdravých vztahů ve třídě, tj. zajistili jsme aktivity, které jsou zaměřeny na posílení vztahů, důvěry, na společnou komunikaci, na vzájemnou toleranci odlišností a na zájem jeden o druhého, např. prožitkový program v nově zbudované zážitkové zóně ve venkovních prostorách Centra prevence na Hapalově 22, projekt „Takoví jsme my“, program „Na jedné lodi“ a „Společně na měsíc“, dále např. program „Vztahy mezi vrstevníky“ a „Můžeme se domluvit?“.

Dále jsme se v našem projektu zaměřili na zvyšování profesionality práce pracovníků školního poradenského pracoviště, tj. školní metodičky prevence a výchovné poradkyně, které měly možnost zúčastnit se školení Expert pro práci s metodou socioklima a Strategie vyšetřování šikany. Další pedagogičtí pracovníci se zúčastnili školení a seminářů zabývajících se např. strategiemi zvládání obtížných situací ve výuce, chováním problémového žáka a významem odměn a trestů ve školní praxi.

V neposlední řadě jsme pořídili odbornou literaturu, předplatné odborných časopisů, literaturu pro žáky, učební pomůcky, interaktivní deskovou hru „Cesta labyrintem města“, která rozvíjí diskuzi nad tématy rizikového chování a má všestranné využití např. na adaptačním pobytu, na lyžařském výcvikovém pobytu, na letním výcvikovém pobytu a při práci se třídou na třídnických hodinách.

Celkově hodnotíme tento projekt jako velice přínosný a potřebný nejen pro žáky naší školy, ale i pro celý pedagogický sbor. Naší cílem je vytvářet a udržovat otevřené a kamarádské vztahy uvnitř školy, proto je třeba systematicky vzdělávat pedagogické pracovníky, aby uměli včas a účinně reagovat na změny v sociálním klimatu školy.

Školní časopis

Školní časopis Granat

🤩SOUTĚŽ S VSTUPENKY NA NAŠEM INSTAGRAMU!!😍 IG: ssgbrno

1

351 Posts
1K Followers

SSG BRNO

TÝDEN V POHODĚ NA SSG💜
TÝDEN V POHODĚ NA SSG💜
TÝDEN V POHODĚ NA SSG💜
Únorová exkurze do největší tiskárny v ČR Svoboda Press v Praze aneb, když si žáci domluví exkurzi na základě probíraného tématu v technologii 👏🏼