Na začátku měsíce prosince 2022 jsme pro žáky tříd P2 a OT2 připravili ve spolupráci s neziskovou organizací Moje tělo je moje workshop na téma body shamingu. Hlavní myšlenkou celého programu je motivace a empatie, že body shamingu se nebudeme dopouštět ani ho tolerovat, protože jsou pro nás důležité určité osobní i mezilidské hodnoty.

Smyslem programu je připomenout žákům důležitost myšlenky:

  • Každé tělo si zaslouží respekt bez ohledu na to, jak vypadá.
  • Za svoje tělo si nesu zodpovědnost, ale není mojí povinností vyhovovat představám jiných lidí.
  • Slovo má velkou sílu – může zranit i pomáhat.

Žáci prošli sérií her, skupinových cvičení a rozhovorů zaměřených na prevenci body shamingu a přínosnými podněty k hlubšímu zamyšlení. Cílem workshopu bylo nastavit pravidla mezilidské komunikace tak, abychom všichni měli prostor budovat si zdravý vztah k tělesnému obrazu.

Mgr. Kateřina Dvořáková

školní metodička prevence

Školní časopis

Školní časopis Granat

PRINT STAR 2024 Naše škola se již tradičně zúčastnila soutěže pořádané spřátelenou Strednou odbornou školou Polygrafickou, která se nachází ve městě Bratislava. Termín tentokrát vyšel na dny 20.6. – 22.6. 2024, kdy již bývá na místním internátě volněji. Do letošního ročníku se přihlásilo 5 týmů z různých škol. Naši SŠG Brno reprezentovali dva žáci, Václav Kotva z KTZ a Nathan Uhlíř z KT1. Přestože nejsou spolužáci, oba mají jednu společnou věc a tou je jejich působení v oboru polygrafie prvním rokem. Samotná soutěž je určena pro tiskaře, kteří v první části okusí test z teoretických znalostí a poté následuje vylosování konkrétních tiskových forem. Jejich dalším úkolem je namíchání určených barev, dle vzorníku PANTONE a vytištění motivu na určeném stroji. Po obědě pokračuje soutěž výsekem výtisků a zpracováním archů do finální podoby. Nutno dodat, že si naši zástupci vedli skvěle a v nelehké konkurenci obstáli na výbornou. Hodnotící komise, která pečlivě zaznamenává všechny potřebné údaje je zvolila za vítěze této unikátní soutěže. No a tím pádem do Brna putuje věcný dar v podobě broušené vázy! Na závěr soutěže nás pořadatelé pozvali si zahrát bowling, kde probíhalo patřičné utužování vztahů. Vítězům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci. Ondřej Krejčí

11

351 Posts
1.1K Followers

SSG BRNO

TÝDEN V POHODĚ NA SSG💜
TÝDEN V POHODĚ NA SSG💜
TÝDEN V POHODĚ NA SSG💜
Únorová exkurze do největší tiskárny v ČR Svoboda Press v Praze aneb, když si žáci domluví exkurzi na základě probíraného tématu v technologii 👏🏼