Na začátku měsíce prosince 2022 jsme pro žáky tříd P2 a OT2 připravili ve spolupráci s neziskovou organizací Moje tělo je moje workshop na téma body shamingu. Hlavní myšlenkou celého programu je motivace a empatie, že body shamingu se nebudeme dopouštět ani ho tolerovat, protože jsou pro nás důležité určité osobní i mezilidské hodnoty.

Smyslem programu je připomenout žákům důležitost myšlenky:

  • Každé tělo si zaslouží respekt bez ohledu na to, jak vypadá.
  • Za svoje tělo si nesu zodpovědnost, ale není mojí povinností vyhovovat představám jiných lidí.
  • Slovo má velkou sílu – může zranit i pomáhat.

Žáci prošli sérií her, skupinových cvičení a rozhovorů zaměřených na prevenci body shamingu a přínosnými podněty k hlubšímu zamyšlení. Cílem workshopu bylo nastavit pravidla mezilidské komunikace tak, abychom všichni měli prostor budovat si zdravý vztah k tělesnému obrazu.

Mgr. Kateřina Dvořáková

školní metodička prevence