1. Domů
  2.  » 
  3. Veřejnost
  4.  » 
  5. Projekty
  6.  » 
  7. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji
  8.  » Výstupy projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SŠ v JMK

Výstupy projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SŠ v JMK

23. března 2020 | Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Otevřené dílny – videoklip.

Exkurze Smurfit Kappa Morava Paper a Ruční papírna Velké Losiny – červen 2015.

Exkurze Fakulta restaurování Univerzity Pardubice, Litomyšl – květen 2015.

Exkurze tiskárna H.R.G. spol. s.r.o., Litomyšl – květen 2015.

Exkurze Ruční papírna Velké Losiny a Model Obaly, Opava – květen 2015.

Exkurze do VIDA! science centra Brno, třída P1 – květen 2015.