1. Domů
 2.  » 
 3. Veřejnost
 4.  » 
 5. Projekty
 6.  » 
 7. Modernizace odborného vzdělávání
 8.  » Modernizace odborného vzdělávání (MOV)

Modernizace odborného vzdělávání (MOV)

23. března 2020 | Modernizace odborného vzdělávání

Projekt Modernizace odborného vzdělávání (MOV) rozvíjí kvalitu odborného vzdělávání a podporuje uplatnitelnost absolventů na trhu práce. Je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání.

Projekt se zaměřuje na všeobecně vzdělávací a odbornou složku vzdělávání na středních odborných školách s cílem podpořit uplatnitelnost absolventů na trhu práce. Cestou k dosažení nastavených cílů je zejména modernizace školních vzdělávacích programů (ŠVP). Středním odborným školám bude poskytnuta metodická podpora pro koncipování a úpravy ŠVP a pro realizaci výuky podle nich, která jim umožní zlepšit kvalitu ŠVP a přiblížit je potřebám trhu práce. Projekt se také zabývá propojením počátečního odborného vzdělávání s profesními kvalifikacemi Národní soustavy kvalifikací a podporou realizace praktické výuky ve spolupráci se zaměstnavateli.

HLAVNÍMI CÍLI PROJEKTU JE:

 • modernizovat kurikulum středního odborného vzdělávání ve všeobecně vzdělávací oblasti na úrovni ŠVP a současně podpořit klíčové kompetence žáků pro uplatnění na trhu práce a celoživotní učení;
 • modernizovat kurikulum středního odborného vzdělávání prostřednictvím posílení základů odborného vzdělávání na úrovni ŠVP a současně prohloubit odborné kompetence žáků pro další odborný rozvoj a uplatnění na trhu práce;
 • provázat počáteční odborné vzdělávání s kvalifikační strukturou Národní soustavy kvalifikací;
 • rozšiřovat a zefektivnit možnosti realizace odborného výcviku a odborné praxe žáků středních odborných škol ve spolupráci se zaměstnavateli;
 • navrhnout digitální prostředí pro tvorbu a inovaci ŠVP a sdílení metodických a výukových materiálů;
 • vytvořit modelové sestavy komplexních úloh / vzdělávacích projektů / příkladů dobré praxe a zajistit jejich využití ve vzorku ŠVP.

ZÁKLADNÍ ADMINISTRATIVNÍ ÚDAJE

Zahájení projektu1. května 2017
Ukončení projektu30. dubna 2020
Registrační číslo projektuCZ.02.3.68/0.0/0.0/16_020/0004176
Příjemce dotaceNárodní ústav pro vzdělávání
Rozpočet projektu96 964 737 Kč