1. Domů
  2.  » 
  3. Veřejnost
  4.  » 
  5. Projekty
  6.  » 
  7. Laboratoř analýzy materiálů a kontroly kvality tisku
  8.  » Výuka v laboratoři ve školním roce 2013/14

Výuka v laboratoři ve školním roce 2013/14

26. března 2020 | Laboratoř analýzy materiálů a kontroly kvality tisku

V letošním školním roce se v laboratoři odučilo 64 laboratorních úloh v rámci teoretického vyučování a 32 během odborného výcviku. Při nich se žáci seznámili s analýzou vlastností tiskových papírů a tiskových barev, naučili se stanovit parametry kontroly kvality tisku a zjistili možnosti práce s papírem v oblasti knihařství. Žáky nejvíce zaujaly laboratorní úlohy na stanovení odolnosti tisku vůči oděru či stanovení povrchového napětí tiskových barev i potiskovaných materiálů. Na základě realizovaných laboratorních úloh a jejich výstupů předpokládáme zvýšení zájmu o studium na naší škole a o spolupráci ze strany sociálních partnerů školy. Nejdůležitější však je, že laboratoř umožňuje žákům propojení teoretických znalostí se skutečnou praxí a problémy, které mohou řešit v následujícím profesním životě.

Školní časopis

Školní časopis Granat

PRINT STAR 2024 Naše škola se již tradičně zúčastnila soutěže pořádané spřátelenou Strednou odbornou školou Polygrafickou, která se nachází ve městě Bratislava. Termín tentokrát vyšel na dny 20.6. – 22.6. 2024, kdy již bývá na místním internátě volněji. Do letošního ročníku se přihlásilo 5 týmů z různých škol. Naši SŠG Brno reprezentovali dva žáci, Václav Kotva z KTZ a Nathan Uhlíř z KT1. Přestože nejsou spolužáci, oba mají jednu společnou věc a tou je jejich působení v oboru polygrafie prvním rokem. Samotná soutěž je určena pro tiskaře, kteří v první části okusí test z teoretických znalostí a poté následuje vylosování konkrétních tiskových forem. Jejich dalším úkolem je namíchání určených barev, dle vzorníku PANTONE a vytištění motivu na určeném stroji. Po obědě pokračuje soutěž výsekem výtisků a zpracováním archů do finální podoby. Nutno dodat, že si naši zástupci vedli skvěle a v nelehké konkurenci obstáli na výbornou. Hodnotící komise, která pečlivě zaznamenává všechny potřebné údaje je zvolila za vítěze této unikátní soutěže. No a tím pádem do Brna putuje věcný dar v podobě broušené vázy! Na závěr soutěže nás pořadatelé pozvali si zahrát bowling, kde probíhalo patřičné utužování vztahů. Vítězům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci. Ondřej Krejčí

11

351 Posts
1.1K Followers

SSG BRNO

TÝDEN V POHODĚ NA SSG💜
TÝDEN V POHODĚ NA SSG💜
TÝDEN V POHODĚ NA SSG💜
Únorová exkurze do největší tiskárny v ČR Svoboda Press v Praze aneb, když si žáci domluví exkurzi na základě probíraného tématu v technologii 👏🏼