Dne 4. 3. 2014 proběhl na Střední škole grafické Brno den otevřených dveří, jehož cílem byla podpora popularizace a informovanosti sociálních partnerů školy, zaměstnavatelů, odběratelů i dodavatelů o oborech školy a realizovaném projektu. Během projektové dne byli účastníci seznámeni s dosavadní realizací projektu a pomocí praktických ukázek jim byly představeny  možnosti nově vybudované Laboratoře analýzy materiálů a kontroly kvality tisku.

Fotografie z workshopů si můžete prohlédnout na našem Flickru