1. Domů
 2.  » 
 3. Veřejnost
 4.  » 
 5. Projekty
 6.  » 
 7. Inovativní vzdělávání na SŠG Brno (Šablony OP JAK)
 8.  » Operační program Jan Amos Komenský

Operační program Jan Amos Komenský

8. února 2023 | Inovativní vzdělávání na SŠG Brno (Šablony OP JAK)

Název projektu: Inovativní vzdělávání na SŠG Brno
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0002506
Grant projektu: Mgr. Barbora Slováčková
Zahájení projektu: 09/ 2022
Ukončení projektu: 06/2025

Tento projekt je zaměřen na:

 • zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání;
 • zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování
  vzdělávací mobility znevýhodněných skupin.

Střední škola grafická se zaměří na následující typy podpory a bude realizovat tyto šablony:

 • Personální podpora
  • Kariérový poradce
  • Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele
  • Školní psycholog
 • Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání SŠ
  • Vzdělávání pracovníků SŠ
 • Podpora inovativního vzdělávání žáků v SŠ
  • Inovativní vzdělávání žáků SŠ