1. Domů
 2.  » 
 3. Veřejnost
 4.  » 
 5. Projekty
 6.  » 
 7. iKAP JMK II
 8.  » IMPLEMENTACE KAP JMK II

IMPLEMENTACE KAP JMK II

12. října 2020 | iKAP JMK II

Registrační číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177

Zkrácený název: iKAP JMK II

Zahájení projektu: 9/2020

Předpokládané ukončení projektu: 9/2023

Rozpočet projektu: 13 505 026,- Kč

Odborný garant aktivit partnera: Mgr. Barbora Slováčková

Partnerství v projektu umožní škole modernizovat vybavení odborných učeben a dílen. Bude zbudované centrum obalové techniky pro výuku oboru Obalová technika. Toto centrum bude vybaveno moderními stroji a ICT technikou pro navrhování, výrobu, zpracování a potisk obalů. Centrum má přiblížit žákům školy práci v reálném prostředí. V rámci projektu vybavíme novým moderním zařízením učebny počítačové grafiky a typografie, jak to vyžaduje trend doby. Modernizace se bude týkat i tiskových strojů, kde se zaměříme na transferový potisk textilu a sítotisk (obě tyto techniky se vyučují v rámci odborného výcviku a jsou součástí ŠVP). Bude pořízené i nové vybavení do dílen dokončovacího zpracování tiskovin, aby se žáci kromě ruční technik seznamovali i se strojovou výrobou a prací (jek je tomu pak ve skutečné firmě). Chceme tak také zlepšit uplatnitelnost žáků a školy na trhu práce a jejich zaměstnanost v polygrafických firmách. 

Současně dojde k rozvoji odborných kompetencí pedagogů školy a k rozvoji znalostí a dovedností žáků SŠ. Pedagogové i žáci školy budou rozvíjet své odborné kompetence a znalosti při využívání nových technologických postupů, při obsluze nových strojů a zařízení. V návaznosti na pořízení těchto strojů a zařízení budou všichni proškoleni a budou jim nabízena adekvátně nová odborná školení. Pro pedagogy a žáky ZŠ (i partnerských škol) připravíme aktivity v našich odborných učebnách a laboratoři, kde se seznámí s ruční tvorbou – vazba a vznik knih, ruční vázání knih, práce s papírem, potisk textilu. Naučí se využít svých ICT znalostí pro běžnou grafickou tvorbu, v běžném osobním i profesním životě. Seznámí se s novými jevy a poznatky z oblasti chemie a fyziky a jiných technických předmětů.  Předpokládáme, že dojde i k vzájemné výměně zkušeností a rozvoji sociálních dovedností všech zúčastněných.

Zapojení školy do projektu umožní i nadále šířit povědomí o polygrafickém průmyslu mezi širokou veřejností.

Zapojení spolupracujících subjektů:

Střední školy:

 • Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace
 • Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, příspěvková organizace

Základní školy

 • Základní škola, Brno, Košinova 22, příspěvková organizace
 • Základní škola, Brno, Novolíšeňská 10, příspěvková organizace
 • Základní škola, Brno, Masarova 11, příspěvková organizace

Vysoká škola

 • Univerzita Pardubice, Katedra polygrafie a fotofyziky