1. Domů
  2.  » 
  3. Veřejnost
  4.  » 
  5. Projekty
  6.  » 
  7. Do světa
  8.  » Stručný popis realizovaného projektu

Stručný popis realizovaného projektu

27. února 2020 | Do světa

Cíle projektu: 

Ve dnech 10. – 16. prosince 2011 se čtrnáct žáků a dva pedagogové naší školy (Integrované střední školy polygrafické) zúčastnili poznávacího a vzdělávacího zájezdu do Dolního Rakouska. Cílem zájezdu bylo poznat každodenní život lidí v této oblasti, seznámit se s historií, kulturou, architekturou, tradicemi i současností této země. Dalším úkolem bylo zdokonalení jazykových znalostí v oblasti čtení, poslechu i konverzace, a to v německém i anglickém jazyce. 

Mezi dílčí cíle patřilo srovnání školského systému České republiky a Rakouska a rozšíření odborných znalostí v oblasti tisku, grafiky a umění. 

Organizační záležitosti pobytu: 

Celá skupina byla ubytovaná v mládežnickém hotelu v městečku Tulln, které je vzdáleno asi 30 km od Vídně. K dispozici jsme měli vícelůžkové pokoje, společenskou místnost a měli jsme zajištěnou polopenzi.   

Na cestu tam i zpět, stejně jako během celého pobytu jsme k přepravě využívali rakouské železnice. Cestování bylo plynulé, cenově výhodné a zcela bez komplikací. 

Celou akci jsme pravidelně dokumentovali a díky moderní technice i veškerá data okamžitě zpracovávali a připravovali pro pozdější prezentaci. 

Školní časopis

Školní časopis Granat

PRINT STAR 2024 Naše škola se již tradičně zúčastnila soutěže pořádané spřátelenou Strednou odbornou školou Polygrafickou, která se nachází ve městě Bratislava. Termín tentokrát vyšel na dny 20.6. – 22.6. 2024, kdy již bývá na místním internátě volněji. Do letošního ročníku se přihlásilo 5 týmů z různých škol. Naši SŠG Brno reprezentovali dva žáci, Václav Kotva z KTZ a Nathan Uhlíř z KT1. Přestože nejsou spolužáci, oba mají jednu společnou věc a tou je jejich působení v oboru polygrafie prvním rokem. Samotná soutěž je určena pro tiskaře, kteří v první části okusí test z teoretických znalostí a poté následuje vylosování konkrétních tiskových forem. Jejich dalším úkolem je namíchání určených barev, dle vzorníku PANTONE a vytištění motivu na určeném stroji. Po obědě pokračuje soutěž výsekem výtisků a zpracováním archů do finální podoby. Nutno dodat, že si naši zástupci vedli skvěle a v nelehké konkurenci obstáli na výbornou. Hodnotící komise, která pečlivě zaznamenává všechny potřebné údaje je zvolila za vítěze této unikátní soutěže. No a tím pádem do Brna putuje věcný dar v podobě broušené vázy! Na závěr soutěže nás pořadatelé pozvali si zahrát bowling, kde probíhalo patřičné utužování vztahů. Vítězům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci. Ondřej Krejčí

11

351 Posts
1.1K Followers

SSG BRNO

TÝDEN V POHODĚ NA SSG💜
TÝDEN V POHODĚ NA SSG💜
TÝDEN V POHODĚ NA SSG💜
Únorová exkurze do největší tiskárny v ČR Svoboda Press v Praze aneb, když si žáci domluví exkurzi na základě probíraného tématu v technologii 👏🏼