1. Domů
  2.  » 
  3. Veřejnost
  4.  » 
  5. Projekty
  6.  » 
  7. Do světa
  8.  » Do světa: Berlín – rozdělené město

Do světa: Berlín – rozdělené město

25. března 2020 | Do světa

Snad poprvé za dobu existence naší školy měli žáci možnost v rámci výuky navštívit hlavní město Německa Berlín. Poznávacího zájezdu, který se uskutečnil ve dnech 18. – 20. dubna 2013, se zúčastnilo 26 žáků školy a dva pedagogové.

Naše cesta za historií i současností Berlína začala již 17. dubna v nočních hodinách. Na cestu jsme vyrazili hodinu před půlnocí. Během noční jízdy autobusem jsme nabírali sílu na dvoudenní putování po památkách, muzeích, stavbách a dalších zajímavostech Berlína. Do Berlína, který nás uvítal krásným teplým a slunečným počasím, jsme dorazili v časných ranních hodinách.

Naše první zastávka byla u nechvalně známé Berlínské zdi, která nám připomněla období rozděleného Německa. Zbytky této totalitní betonové stavby jsme viděli ještě vícekrát. Udělali jsme si tak představu o tom, kudy tato zeď vedla a jak zasáhla do běžného života obyvatel Berlína.

Druhým bodem exkurze byla návštěva televizní věže na Alexandrově náměstí (bývalý východní Berlín). Z této věže, která slouží jako vyhlídková věž i otáčecí kavárna, se nám naskytl úžasný pohled na celý Berlín.

Po prohlídce Alexandrova náměstí – Berlíňany nazývaného Alex – jsme si prohlédli další významné stavby bývalého východního Berlína (Berlínský dóm, Červenou radnici, kostel sv. Mikuláše, Neptunovu kašnu).

Po příjemné procházce městem jsme se „ponořili“ do podmořského světa. V muzeu SEA LIFE jsme pozorovali nejrůznější živočichy, kteří obývají nejen Severní a Baltské moře. Jako bonus k této atrakci jsme obdrželi jízdu výtahem v obrovském dutém válci plném slané vody (milion litrů), který rovněž plnil funkci akvária.

Kolem poledne jsme se svezli berlínskou rychlodráhou a zamířili jsme na jedno z největších, nejmodernějších a architektonicky nejzajímavějších nádraží celé Evropy – na Hlavní nádraží. Toto moderní nádraží je nejen křižovatkou neskutečného množství vlaků, ale i obrovskou nákupní galerií.

V odpoledních hodinách jsme se přesunuli do západního Berlína. Vystoupili jsme na stanici ZOO a během pár minut došli na nejproslulejší a nejdražší nákupní ulici Berlína – Kurfürstendamm. Zde jsme navštívili ruiny pamětního kostela sv. Viléma, které mají připomínat hrůzy a následky 2. světové války. Zážitkem pro mnohé byla i „prohlídka“ světoznámého obchodního domu KaDeWe.

Putování prvního dne jsme zakončili v podvečerních hodinách v Židovském muzeu. Zde na nás dolehly hrůzy holocaustu i beznaděj židovských obyvatel Berlína v období před 2. světovou válkou a během ní.

Poté jsme se už všichni těšili na relaxaci a spánek v hotelu.

Druhý den jsme se probudili do opět slunečného dne, a proto jsme vydali na cestu již v osm hodin ráno. I program tohoto dne byl velmi nabitý. Autobus nás nejprve zavezl k památníku holocaustu. Odtud jsme pak pěšky došli k nejznámějšímu symbolu Berlína a snad i celého Německa – k Braniborské bráně. Po ulici Unter den Linden (Pod Lipami) jsme pokračovali na Muzejní ostrov. Zde jsme navštívili dvě z pěti muzeí tohoto komplexu. Obdivovali jsme stavby a památky antiky, architekturu z dob Babylonské říše i islámské umění – to vše v nejnavštěvovanějším muzeu Berlína, v Pergamonmuseu. V Novém muzeu jsme se pak seznámili s věhlasnou staroegyptskou sbírkou v čele s bustou královny Nefertiti. Po několika hodinách poznávání, bádání a studia historie jsme si pak rádi udělali přestávku na jídlo.

Odpoledne jsme byli objednaní na prohlídku prosklené kopule budovy Reichstagu (Říšského sněmu). Absolvovali jsme důkladné prověření naší totožnosti, každý z nás musel projít i bezpečnostní kontrolou. Odměnou za naši trpělivost nám byla pozoruhodná vyhlídka na všechny části Berlína i pohled do jednacího sálu jedné z komor německého parlamentu – Bundestagu.

Posledním zastavením našeho výletu byl Potsdamer Platz (Postupimské náměstí). Na toto místo jsme se dostali až v době, kdy se už stmívalo. Viděli jsme proto toto nejmodernější centrum současného života Berlína – sídlo berlínské smetánky – v záři světel a neonů. Asi nejvíce nás oslovila budova berlínského kina a uchvátil pohled na impozantní prosklenou střechu Sony centra. V místním nákupním centru Arkády jsme si nakoupili zásoby na cestu zpět a utratili tak poslední eura.

Kolem desáté hodiny večer jsme vyrazili zpět do Brna.

Závěrem je třeba říci, že ohlasy žáků byly již v průběhu celé akce velmi pozitivní.

Jsme všichni rádi, že jsme měli možnost navštívit tuto metropoli Berlína. Přivezli jsme si spoustu zážitků a získali nové poznatky. Tyto znalosti budou přínosem nejen při výuce cizích jazyků, ale i v rámci společenskovědních předmětů.

Školní časopis

Školní časopis Granat

🤩SOUTĚŽ S VSTUPENKY NA NAŠEM INSTAGRAMU!!😍 IG: ssgbrno

1

351 Posts
1K Followers

SSG BRNO

TÝDEN V POHODĚ NA SSG💜
TÝDEN V POHODĚ NA SSG💜
TÝDEN V POHODĚ NA SSG💜
Únorová exkurze do největší tiskárny v ČR Svoboda Press v Praze aneb, když si žáci domluví exkurzi na základě probíraného tématu v technologii 👏🏼