1. Domů
  2.  » 
  3. Veřejnost
  4.  » 
  5. Projekty
  6.  » 
  7. Do světa
  8.  » Celkové vyhodnocení splnění účelu zájezdu

Celkové vyhodnocení splnění účelu zájezdu

25. března 2020 | Do světa

Stanovené cíle zájezdu se podařilo vesměs naplnit. Žáci měli možnost aktivně komunikovat v cizím jazyce (k dorozumívání používali německý i anglický jazyk). Procvičili si běžnou slovní zásobu, seznámili se i s některými odbornějšími výrazy oblasti architektury, umění, historii i techniky. 

Žáci dále poznali mentalitu i běžný život obyvatel Rakouska v menších městech, ale i v hlavním městě. Měli možnost poznat a srovnat oblast školství, dopravy i svátků a zvyků s naší zemí. 

Pro výuku byly přínosem i zastávky u kulturních a historických památek této oblasti, připomenutí společné historie a zamyšlení se nad dobou nedávnou i dávno minulou. 

Žáci během pobytu rozvíjeli také své odborné znalosti z oblasti počítačové grafiky a práce s multimediální technikou. 

Z materiálů, fotek a prezentací žáci školy po příjezdu do Brna zhotovili nástěnky dokumentující celý zájezd. 

Zhotovené prezentace jsou k zhlédnutí na webových stránkách školy na adrese 

www. isspolygr.cz. 

Jediné čeho se nepodařilo dosáhnout, byla návštěva tiskárny a odborná polygrafická exkurze. Námi předem oslovené tiskárny na naši výzvu buď nereagovali, nebo byly zavřené. Jednalo se o tiskárnu patřící do mezinárodní skupiny Goldmanndruck AG v Tullnu. Dne 25. 11. 2011 nám sekretářka firmy, paní Gabriele Rupp poslala e-mail se sdělením, že je tiskárna v procesu likvidace, tedy zde již není co ke zhlédnutí. Tato tiskárna byla vybrána záměrně, protože do stejné skupiny patří břeclavská tiskárna Moraviapress a.s. – záměrem bylo, aby žáci naší školy získali srovnání. Obě tiskárny disponují (disponovaly) kotoučovými tiskovými stroji pro ofsetovou techniku, každá firma má (měla) jinou výrobní náplň. 

Po sdělení, že nelze exkurzi uskutečnit, jsme hledali náhradní řešení. Ve městě Tulln je větší množství tiskáren, všechny jsou však příliš malé. Exkurze tedy nepřicházela v úvahu (tzv. „garážový“ systém neposkytuje příliš velký prostor pro odborné návštěvy). 

Reakce žáků na celý pobyt a program zájezdu 

Žáci hodnotili celou akci výhradně pozitivně, ocenili různorodost programu i veškeré aktivity. 

Školní časopis

Školní časopis Granat

PRINT STAR 2024 Naše škola se již tradičně zúčastnila soutěže pořádané spřátelenou Strednou odbornou školou Polygrafickou, která se nachází ve městě Bratislava. Termín tentokrát vyšel na dny 20.6. – 22.6. 2024, kdy již bývá na místním internátě volněji. Do letošního ročníku se přihlásilo 5 týmů z různých škol. Naši SŠG Brno reprezentovali dva žáci, Václav Kotva z KTZ a Nathan Uhlíř z KT1. Přestože nejsou spolužáci, oba mají jednu společnou věc a tou je jejich působení v oboru polygrafie prvním rokem. Samotná soutěž je určena pro tiskaře, kteří v první části okusí test z teoretických znalostí a poté následuje vylosování konkrétních tiskových forem. Jejich dalším úkolem je namíchání určených barev, dle vzorníku PANTONE a vytištění motivu na určeném stroji. Po obědě pokračuje soutěž výsekem výtisků a zpracováním archů do finální podoby. Nutno dodat, že si naši zástupci vedli skvěle a v nelehké konkurenci obstáli na výbornou. Hodnotící komise, která pečlivě zaznamenává všechny potřebné údaje je zvolila za vítěze této unikátní soutěže. No a tím pádem do Brna putuje věcný dar v podobě broušené vázy! Na závěr soutěže nás pořadatelé pozvali si zahrát bowling, kde probíhalo patřičné utužování vztahů. Vítězům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci. Ondřej Krejčí

11

351 Posts
1.1K Followers

SSG BRNO

TÝDEN V POHODĚ NA SSG💜
TÝDEN V POHODĚ NA SSG💜
TÝDEN V POHODĚ NA SSG💜
Únorová exkurze do největší tiskárny v ČR Svoboda Press v Praze aneb, když si žáci domluví exkurzi na základě probíraného tématu v technologii 👏🏼