1. Domů
  2.  » 
  3. Veřejnost
  4.  » 
  5. Projekty
  6.  » 
  7. Do Světa! 2021, 2022
  8.  » Do Světa! 2021, 2022

Do Světa! 2021, 2022

2. března 2022 | Do Světa! 2021, 2022

V roce 2022 bychom rádi s žáky Střední školy grafické Brno, příspěvkové organizace navštívili
město v Dolním Rakousku – Melk.

Cílem poznávacího výjezdu bude připomenutí si společné historie obou zemí, hledání
historických, kulturních a odborných souvislostí v běžném životě i při přípravě na budoucí
povolání. Pátrání po společné historii začneme návštěvou skriptoria a klášterní knihovny,
které jsou součástí kláštera v Melku. Zde si žáci připomenou historii písemnictví i knižní
tvorby. Odborná exkurze v moderní offsetové tiskárně (pobočce firmy Moraviapress s.r.o
Břeclav) bude pomyslným mostem, který názorně propojí nejstarší historii rozmnožování
textu s nejmodernějšími tiskovými technologiemi.

Pobytem v cizojazyčném prostředí si žáci současně osvojí základní odbornou slovní zásobu
(v Aj i NJ) a poznají reálné prostředí ofsetové tiskárny. Získají tak nové poznatky
z polygrafické tvorby i motivaci k celoživotnímu učení se cizímu jazyku.

Plánujeme, že žáci během pobytu v Dolním Rakousku navštíví střední školy, které jsou
oborově stejné či podobné jako SŠG Brno. Budou tak moci srovnat systém školství v obou
zemích, dojde k výměně zkušenosti, vytvoří si představu o fungování škol v cizí zemi. Inspiraci
a podněty pro další práci získají i pedagogové.

Jednou z takových to škol je Grafická škola ve Vídni. Školu jsme navštívili již několikrát, získali
jsme zde inspiraci pro výuku odborných předmětů i pro inovaci vybavení naší školy. Současně
usilujeme o navázání dlouhodobější oboustranné spolupráce. Proto jsme zařadili i návštěvu
této školy do programu celé akce.

Školní časopis

Školní časopis Granat

🤩SOUTĚŽ S VSTUPENKY NA NAŠEM INSTAGRAMU!!😍 IG: ssgbrno

1

351 Posts
1K Followers

SSG BRNO

TÝDEN V POHODĚ NA SSG💜
TÝDEN V POHODĚ NA SSG💜
TÝDEN V POHODĚ NA SSG💜
Únorová exkurze do největší tiskárny v ČR Svoboda Press v Praze aneb, když si žáci domluví exkurzi na základě probíraného tématu v technologii 👏🏼