1. Domů
  2.  » 
  3. Veřejnost
  4.  » 
  5. Projekty
  6.  » 
  7. Comenius 2013–2015
  8.  » Soutěže o účast na setkání Comenius v Londýně

Soutěže o účast na setkání Comenius v Londýně

23. března 2020 | Comenius 2013–2015

Témata soutěží

1. Tradiční české podzimní menu
2. Představení města Brna a SSG Brno

Uzávěrka soutěže je 23. října 2013

Podmínky soutěže:

* prezentace v programu PowerPoint v anglickém jazyce
* délka prezentace 5 až 7 minut
* minimální rozsah je 7–10 slidů v PowerPointu
* lze vytvořit i krátké video, film a podobně

Vítěz soutěžního tématu se zúčastní setkání Comenius v Londýně
O dalších účastnících setkání rozhodne porota podle počtu volných míst

Odborné konzultace:

Mgr. Eva Burianová, Mgr. Jana Macenauerová, Mgr. Pavla Axmanová

Soutěžní příspěvky zasílejte na e-maily:
PhDr. Andrea Kousalová ([email protected]),

v kopii pak

Mgr. Milan Heroudek ([email protected]),
Ing. Silva Foltýnová ([email protected]),
Mgr. Eva Burianová ([email protected])

Školní časopis

Školní časopis Granat

PRINT STAR 2024 Naše škola se již tradičně zúčastnila soutěže pořádané spřátelenou Strednou odbornou školou Polygrafickou, která se nachází ve městě Bratislava. Termín tentokrát vyšel na dny 20.6. – 22.6. 2024, kdy již bývá na místním internátě volněji. Do letošního ročníku se přihlásilo 5 týmů z různých škol. Naši SŠG Brno reprezentovali dva žáci, Václav Kotva z KTZ a Nathan Uhlíř z KT1. Přestože nejsou spolužáci, oba mají jednu společnou věc a tou je jejich působení v oboru polygrafie prvním rokem. Samotná soutěž je určena pro tiskaře, kteří v první části okusí test z teoretických znalostí a poté následuje vylosování konkrétních tiskových forem. Jejich dalším úkolem je namíchání určených barev, dle vzorníku PANTONE a vytištění motivu na určeném stroji. Po obědě pokračuje soutěž výsekem výtisků a zpracováním archů do finální podoby. Nutno dodat, že si naši zástupci vedli skvěle a v nelehké konkurenci obstáli na výbornou. Hodnotící komise, která pečlivě zaznamenává všechny potřebné údaje je zvolila za vítěze této unikátní soutěže. No a tím pádem do Brna putuje věcný dar v podobě broušené vázy! Na závěr soutěže nás pořadatelé pozvali si zahrát bowling, kde probíhalo patřičné utužování vztahů. Vítězům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci. Ondřej Krejčí

11

351 Posts
1.1K Followers

SSG BRNO

TÝDEN V POHODĚ NA SSG💜
TÝDEN V POHODĚ NA SSG💜
TÝDEN V POHODĚ NA SSG💜
Únorová exkurze do největší tiskárny v ČR Svoboda Press v Praze aneb, když si žáci domluví exkurzi na základě probíraného tématu v technologii 👏🏼