1. Domů
  2.  » 
  3. Veřejnost
  4.  » 
  5. Projekty
  6.  » 
  7. Comenius 2013–2015
  8.  » History in our kitchen

History in our kitchen

23. března 2020 | Comenius 2013–2015

Název oblasti podpory: Comenius – Projekt partnerství škol – multilaterální projekt
Předpokládané zahájení projektu: 1. 8. 2013
Předpokládané ukončení projektu: 31. 7. 2015
Koordinátor projektu: PhDr. Andrea Kousalová

Střední škola grafická je pro léta 2013–2015 součástí multilaterálního projektu Comenius, který sdružuje jedenáct škol z deseti států Evropy – Česká republika, Chorvatsko, Turecko, Bulharsko, Španělsko, Itálie (dvě školy), Maďarsko, Řecko, Rumunsko a Anglie.

Partneři projektu:

HR – PRIVÁTNÁ JEZIČNA-INFORMATIČNA GIMNAZIJA
CZ – STŘEDNÍ ŠKOLA GRAFICKÁ BRNO
TR – SAMSUN ILKADIM MUSTAFA KEMAL ILKOGRETIM OKULU
RO – LICEUL DE ARTE “BĂLAŞA DOAMNA”. TÂRGOVIŞTE“
BG – СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „ПАНАЙОТ ВОЛОВ“
IT – ISTITUTO PROFESSIONALE ANNESSO CONVITTO NAZIONALE „CORSO“. CORREGGIO
IT – ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE DI CASTELNOVO NE MONTI. CASTELNOVO NE MONTI (REGGIO EMILIA)
HU – PUSZTAMÉRGESI KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM, A BEDŐ ALBERT KÖZÉPISKOLA, ERDÉSZETI SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TAGINTÉZMÉNYE. PUSZTAMÉRGE
ES – INSITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA (IES) “LA QUINTANA”. CIANO
GR – AXION PRIVATE SCHOOL OF XANTHI. XANTHI
UK – RANELAGH PRIMARY SCHOOL. LONDON

Mezinárodní evropský program Comenius je zaměřen na školní vzdělávání. Cílem programu je rozvíjet porozumění a spolupráci mezi mladými lidmi z různých států Evropy. Hlavním koordinátorem projektu je Chorvatsko. Všechny školy z uvedených zemí pracují na společném tématu – Historie v naší kuchyni (History in our kitchen). Jednacím jazykem projektu je angličtina. V rámci projektu zpracovávají žáci jednotlivé úkoly, které poté prezentují na společných setkáních v jednotlivých státech.
Projekt je pro žáky velmi přínosný jak z jazykového hlediska, kdy žáci zpracovávají veškeré materiály v anglickém jazyce, tak i z hlediska kulturního porozumění, neboť se při něm žáci seznamují s různými kulturami a kulturními zvyky v rámci Evropy.
Cílem partnerství v tomto aktuálním projektu History in our kitchen je vyhledávat recepty a zvyky, které byly zapomenuty. Studenti budou tyto tradiční recepty svých zemí prezentovat na setkáních v rámci projektu. Navzájem se tak budou učit i tradicím jednotlivých zemí a budou tak poznávat kulturní historii a zvyky jednotlivých hostitelských zemí, čímž získávají cenné životní zkušenosti a kontakty. Projekt má podporovat nejen jazykovou různorodost v Evropě, studenti si zlepšují také dovednosti v týmové práci, společenských vztazích a v používání informačních a komunikačních technologiích při komunikaci v rámci projektu. Prezentací na mezinárodních setkáních si žáci zlepšují komunikační a prezentační dovednosti v cizím jazyce, nezbytné pro jejich další profesní i společenský rozvoj. Výstupy projektu budou například prezentace, brožury, slovník, webové stránky a kuchařka.