1. Domů
  2.  » 
  3. Veřejnost
  4.  » 
  5. Projekty
  6.  » 
  7. Comenius 2011–2013
  8.  » Vyhlášení soutěže „Národní tradice“

Vyhlášení soutěže „Národní tradice“

25. března 2020 | Comenius 2011–2013

V dubnu 2012 se koná další setkání LOMT ve španělském Cianu. Španělská strana zvolila jako téma národní tradice. Setkání se mají účastnit jednotlivé země s ukázkou národního kroje, národního tance a národních tradic. Proto je vyhlášena následující soutěž, kde hlavní cenou bude účast na tomto setkání ve Španělsku:

Vyhlášení soutěže z projektu

LEGENDS OF MY TOWN

Pro účast na setkání ve Španělském Cianu potřebujeme v rámci projektu prezentovat národní tradice. Španělská strana vybrala tanec.

Podmínky účasti:

–         vybrat lidovou píseň nebo píseň, která je pro Českou republiku tradiční

–         účastnit se musí tým – 1 dívka, 1 chlapec

–         zatančit, případně zazpívat vybranou píseň a v kroji na ni zatančit

Uzávěrka soutěže: 29. 2. 2012 v 23.59 – materiál zasílejte na e-mailové adresy:

                                                                           [email protected]   nebo [email protected]

Odměna: – účast na setkání ve Španělském Cianu ve dnech 17. 4. – 21.4. 2012 , kde bude přehlídka národních tanců a národních krojů

Školní časopis

Školní časopis Granat

PRINT STAR 2024 Naše škola se již tradičně zúčastnila soutěže pořádané spřátelenou Strednou odbornou školou Polygrafickou, která se nachází ve městě Bratislava. Termín tentokrát vyšel na dny 20.6. – 22.6. 2024, kdy již bývá na místním internátě volněji. Do letošního ročníku se přihlásilo 5 týmů z různých škol. Naši SŠG Brno reprezentovali dva žáci, Václav Kotva z KTZ a Nathan Uhlíř z KT1. Přestože nejsou spolužáci, oba mají jednu společnou věc a tou je jejich působení v oboru polygrafie prvním rokem. Samotná soutěž je určena pro tiskaře, kteří v první části okusí test z teoretických znalostí a poté následuje vylosování konkrétních tiskových forem. Jejich dalším úkolem je namíchání určených barev, dle vzorníku PANTONE a vytištění motivu na určeném stroji. Po obědě pokračuje soutěž výsekem výtisků a zpracováním archů do finální podoby. Nutno dodat, že si naši zástupci vedli skvěle a v nelehké konkurenci obstáli na výbornou. Hodnotící komise, která pečlivě zaznamenává všechny potřebné údaje je zvolila za vítěze této unikátní soutěže. No a tím pádem do Brna putuje věcný dar v podobě broušené vázy! Na závěr soutěže nás pořadatelé pozvali si zahrát bowling, kde probíhalo patřičné utužování vztahů. Vítězům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci. Ondřej Krejčí

11

351 Posts
1.1K Followers

SSG BRNO

TÝDEN V POHODĚ NA SSG💜
TÝDEN V POHODĚ NA SSG💜
TÝDEN V POHODĚ NA SSG💜
Únorová exkurze do největší tiskárny v ČR Svoboda Press v Praze aneb, když si žáci domluví exkurzi na základě probíraného tématu v technologii 👏🏼