1. Domů
  2.  » 
  3. Veřejnost
  4.  » 
  5. Projekty
  6.  » 
  7. Comenius 2011–2013
  8.  » LEGENDS OF MY TOWN

LEGENDS OF MY TOWN

25. března 2020 | Comenius 2011–2013

Mezinárodní evropský program Comenius je zaměřen na školní vzdělávání. Cílem programu je rozvíjet porozumění mezi mladými lidmi z různých evropských zemí, pomáhat jim osvojit si základní životní dovednosti nezbytné pro jejich osobní rozvoj, pro jejich budoucí zaměstnání a pro aktivní účast v evropských záležitostech.

Ve Výzvě 2011 jsou do programu zapojeny tyto země:

  • 27 členských států Evropské unie: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie
  • země EEA/EFTA: Norsko, Island, Lichtenštejnsko, Švýcarsko
  • kandidátské země: Turecko, Chorvatsko

Projekty partnerství škol nabízejí studentům a učitelům možnost pracovat společně na tématech, o která se zajímají. Některé projekty se více zaměřují na aktivní účast studentů/žáků, zatímco jiné se soustředí spíše na pedagogické záležitosti, na rozvoj školy a zapojují především učitele a administrativní pracovníky. Projekty lze také zaměřit na jazykové vzdělávání a podporovat tak jazykovou různorodost v Evropě. 
Comenius projekty partnerství škol pomáhají studentům a učitelům získávat a zlepšovat si dovednosti v týmové práci, společenských vztazích, plánování projektových aktivit a používání ICT (informačních a komunikačních technologií).

V aktuálním projektu Legends of my town / Legendy našeho města je kladen důraz na průzkum, srovnání a výtvarné i slovesné ztvárnění legend a pověstí, které se vážou k městům, z nichž pochází zúčastněné školy. Jejich prezentací na mezinárodních setkáních si žáci nejen zlepšují komunikační a prezentační dovednosti v cizím jazyce, nezbytné pro jejich další profesní i společenský rozvoj, ale především poznávají kulturní historii a zvyky jednotlivých hostitelských zemí, čímž získávají cenné životní zkušenosti a kontakty.

Naše škola je součástí multilaterálního projektu, který sdružuje školy z devíti států – Česká republika, Slovensko, Polsko, Rumunsko, Bulharsko, Turecko, Chorvatsko, Španělsko, Lotyšsko. Koordinátorem projektu je Chorvatsko.

MULTILATERAL SCHOOL PARTNERSCHIPS
Project: Legends of my town

HR            PRIVÁTNÁ JEZIČNA-INFORMATIČNA GIMNAZIJA
TR            KOKSAL ERAYIN ANADOLU LISESI
RO            LICEUL DE ARTE „BĂLAŞA DOAMNA“
BG            СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „ПАНАЙОТ ВОЛОВ“                         

PL            GIMNAZJUM NR 7 IM. ZASŁUŻOWYCH LUDZI MORZA W GDAŇSKU
SK            SPOJENÁ ŠKOLA MARTIN
CZ            INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA POLYGRAFICKÁ, BRNO                                                

ES            IES LA QUINTANA. CIANO
LV            RĪGAS 18. VAGARA (MAINU) VIDU SSKOLA