Dne 16.4. proběhla v prostorách školy zahajovací konference projektu Aktuální trendy v ICT pro zvyšování kvality ve vzdělávání dospělých v JMK. Konference se zúčastnili nejen zástupci zaměstnavatelů a zástupci spolupracujících organizací (např. Svaz tělesně postižených o.s.) ale také zájemci z řad veřejnosti. Zaměstnanci projektu účastníky seznámili s projektem, s jeho cíli, s obsahem vzdělávacího kurzu, jeho průběhem a dalšími důležitými informacemi.Součástí konference byla také prohlídka prostor školy včetně ICT učebny, ve které  bude výuka probíhat.