Dne 26.6.2014 proběhla poslední výuka programu ICT GRAMOTNOST PRO ZVÝŠENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH. V pilotním ověřování bylo podpořeno 15 osob, které absolvovali 3 vzdělávací moduly v rozsahu 50 vyučovacích hodin. Program úspěšně ukončilo 10 účastníků, kteří splnili podmínky pro úspěšné ukončení kurzu a obdrželi Osvědčení o účasti v pilotním ověření.