1. Domů
  2.  » 
  3. Veřejnost
  4.  » 
  5. Projekty
  6.  » 
  7. Aktuální trendy v ICT pro zvyšování kvality ve vzdělávání dospělých v JMK
  8.  » Střední škola grafická zahájila v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost další projekt

Střední škola grafická zahájila v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost další projekt

23. března 2020 | Aktuální trendy v ICT pro zvyšování kvality ve vzdělávání dospělých v JMK

Střední škola grafická zahájila projekt Aktuální trendy v ICT pro zvyšování kvality ve vzdělávání dospělých v JMK

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.04/05.0039
Datum zahájení projektu: 1.9.2013
Předpokládaná doba trvání projektu: 22 měsíců
Celkové způsobilé náklady projektu: 1.481.242,- Kč

Hlavním cílem projektu je podpora a rozvoj nabídky v oblasti dalšího vzdělávání zvyšující konkurenceschopnost cílových skupin na trhu práce rozvojem a inovací vybraných kompetencí v oblasti ICT a grafiky.

Dílčí cíle projektu:

– vytvořit vzdělávací program „ICT gramotnost pro zvýšení kvality ve vzdělávání dospělých“ obsahující tři nově vytvořené moduly  a studijní materiály na základě identifikovaných potřeb při přípravě projektu,
– pilotně ověřit  tři moduly vzdělávacího programu včetně evaluace této pilotáže,
– vytvořit a pilotně ověřit tři  e-learningové moduly z vytvořených programů pro rozvoj  a podporu dosažených kompetencí.

Naplnění hlavního cíle bude významně podpořeno interaktivní e-learningovou formou vzdělávání podporující růst nabídky a motivace k dalšímu vzdělávání možností vzdělávat se v místě a čase vyhovujícím potenciálním účastníkům.