Pokračování výuky programu ICT GRAMOTNOST PRO ZVÝŠENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Realizace vzdělávacího programu úspěšně pokračuje – od 22.5.2014 pokračujeme výukou druhého vzdělávacího modulu – Aktuální trendy v on-line vzdělávání.