Pokračování výuky programu ICT GRAMOTNOST PRO ZVÝŠENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH. Od 5.6.2014 pokračujeme výukou třetího vzdělávacího modulu – Zvyšování atraktivity výukových materiálů pro dospělé. Modul je zaměřen na práci v grafických programech, přípravu elearningových portálů a multimediálních prezentací.