1. Domů
 2.  » 
 3. Uchazeč
 4.  » 
 5. Maturitní obory
 6.  » Tiskař na polygrafických strojích
Maturitní obor

Tiskař na polygrafických strojích

Kód oboru: 34-52-L/01, 34-52-H/01 | Délka studia: 4 roky | Ukončení studia: maturitní zkouška

Co tě čeká

Proč studovat tento obor?

Máš smysl pro barvy a zajímá tě digitální tisk?  Při studiu tohoto oboru se naučíš obsluhovat tiskové stroje, ovládat jejich dálkové řízení, používat odpovídající technologické postupy a tiskové techniky, zjišťovat a odstraňovat závady při tisku včetně závad na tiskovém stroji, provádět kontrolu kvality tiskových výstupů a jejich korekturu. Naučíš se zajišťovat technickou přípravu výroby a odbytu výrobků, tedy pracovat s výtvarnými návrhy a technickou dokumentací, volit vhodnou technologii a materiály a stanovovat cenu výrobku.

Budeš se tedy orientovat ve struktuře celého výrobního procesu, získáš přehled o tiskových zařízeních, tisku samotném, technologiích výroby i finálních výrobcích.

Fotogalerie

Jak se uplatníš?

Po ukončení studia najdeš uplatnění jako tiskař, operátor CTP či technolog v tiskárnách, případně jako produkční ve vydavatelstvích, pracovní příležitosti nabízejí i reklamní agentury a grafická studia u nás i v zahraničí.

Pracovní náplní v této sféře bývá volba nejvhodnější tiskové techniky pro daný druh grafického výrobku a  odborné posouzení jeho finální kvality.

A tím studium končit nemusí. Po úspěšné maturitě v něm můžeš pokračovat na vyšších odborných a vysokých školách.

Shrnuto a podtrženo

Čeká tě zajímavé studium, práce na tiskových strojích a počítačích s moderními grafickými aplikacemi. Studium a praxe probíhá na moderně vybavených pracovištích školy. Budeš mít také možnost pracovat na skutečných zakázkách za finanční odměnu. Pracovní pozice v tomto oboru obecně bývají dobře finančně ohodnocené. Studiem a jeho úspěšným ukončením se ti otevírají možnosti práce v tuzemsku i v zahraničí.

Co mi dala grafická škola?

Na Střední škole grafické jsem absolvoval dva obory, čtyřleté maturitní studium „Reprodukční grafik pro média“, následně doplněné zkráceným studiem oboru „Tiskař na polygrafických strojích“, ve kterém aktuálně pracuji.

Co se týče technického zázemí, je škola kvalitně vybavena. Pod dohledem mistrů si člověk osahá hned několik starších i novějších tiskových strojů od různých výrobců a dostane dobrý základ, na kterém pak může v zaměstnání stavět, dále se učit a zlepšovat.

Výhodou je i výuka příbuzných oborů „pod jednou střechou“, díky čemuž např. tiskař může získat komplexnější představu o dalším knihařském zpracování, či nahlédnout do operací jako je archová montáž, osvit ofsetových desek, sítotisk a jeho příprava atd.  Rovněž na maturitní zkoušku jsem byl kvalitně připraven, zejména z odborných předmětů.

Celkově tedy školu hodnotím kladně a myslím si, že koho láká zajímavá, nesedavá práce na mašině, s dobrou šancí na uplatnění v oboru, neudělá studiem oboru tiskař chybu.      

Martin Helebrant

Uplatnění naleznete v těchto firmách

Logo ART-JAZZ

S&K LABEL spol. s r.o.

Blanenská 1860
Kuřim, PSČ 664 34

CPI Moravia Books s.r.o.

Brněnská 1024,
691 23 Pohořelice

KZK tiskárna s.r.o.

Masná 499/7c,
602 00 Brno

FREEBOARD EUROPE s.r.o.

Pod Krejcárkem 975/2,
130 00 Praha 3 

PAPÍRNY BRNO a.s.

Křenová 60, 602 00 Brno

Reda a.s.

Hvězdoslavova 55d, 627 00 Brno 

Moraviapress s.r.o., Břeclav

U Póny 3061, 690 02 Břeclav

Cromtryck s.r.o.

Jiřího z Poděbrad 26,
 664 62 Hrušovany u Brna

Tiskárna DIDOT, spol. s r. o.

Trnkova 119,
628 00 Brno-Líšeň 

Tiskárny Havlíčkův Brod a. s.

Husova 1881,
 580 01 Havlíčkův Brod

TOP TISK obaly s.r.o.

Kaštanová 125b,
620 00 Brno  

Etix, s.r.o.

Vintrovna 418 / 3d
664 41 Popůvky

ARTAX, A.S.

Karásek 1e621 00 Brno-Řečkovice

Praktické informace

Zdravotní způsobilost

podle Přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 211/2010 Sb. Onemocnění nebo zdravotní obtíže pro účely stanovení podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání:

 • 4. Prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních
 • 7. Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění
  • a) při praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečištění kůže nebo kontakt s kontakt s alergizujícími látkami
 • 9. Přecitlivělost na
  • a) alergizující látky používané při praktickém vyučování
 • 19. Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky) v případě, že je nezbytné postupovat podle §67 odst. 2 věta druhá školského zákona. alergických, pokud alergizujícími látkami,
 • 22. Prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu v případě syndromů a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví, a je nezbytné postupovat podle §67 odst. 2 věta druhá školského zákona. činností s vysokými nároky na zrak nebo činností vyžadujících prostorové vidění v případě, že je nezbytné postupovat podle §67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

Stáhnout Možná zdravotní omezení u oborů vzdělání [.PDF,  213 kB]

Kritéria pro přijetí
Počty přijímaných žáků
Dny otevřených dveří & virtuální prohlídka
Nejčastější dotazy