fbpx
  1. Domů
  2.  » 
  3. Uchazeč
  4.  » 
  5. Maturitní obory
  6.  » Reprodukční grafik pro média
Maturitní obor

REPRODUKČNÍ GRAFIK PRO MÉDIA

Kód oboru: 34-53-L/01 | Délka studia: 4 roky | Ukončení studia: maturitní zkouška

Loga & Firemní identity

Letáky & tiskoviny

Webové stránky & Animace

Fotografie & video

Proč studovat tento obor?

Zajímá tě svět fotografie, textu a baví tě práce na počítači? Tímto studiem získáš odborné znalosti a dovednosti v oblasti zpracování a sazby textů, typografie, úprav digitálních fotografií a jejich retušování, fotomontáže a tvorby designu včetně základních technik animování a tvorby interaktivních dokumentů pomocí technologie Flash. Naučíš se pracovat v moderních programech na výkonných grafických stanicích.

Díky studiu se naučíš pracovat s výtvarnými návrhy a technickou dokumentací. Budeš umět používat vhodné výrazové prostředky, materiály, orientovat se v základních technologiích tisku včetně způsobu zpracování zadání dle technických a programových možností. Dokonale zvládneš základní i speciální techniky polygrafie, technologie a zásady grafické úpravy tiskovin. Studium zároveň klade důraz na design a kreativitu, díky tomu se budeš orientovat ve výtvarných grafických technikách i možnostech využití barev a světla.

Uplatnění naleznete v těchto firmách

ART-JAZZ, spol. s r.o.

Samoty 2927/4b,
628 00 Brno 

CPI Moravia Books s.r.o.

Brněnská 1024,
691 23 Pohořelice

KZK tiskárna s.r.o.

Masná 499/7c,
602 00 Brno

FREEBOARD EUROPE s.r.o.

Pod Krejcárkem 975/2,
130 00 Praha 3 

TOP TISK obaly s.r.o.

Kaštanová 125b,
620 00 Brno  

PAPÍRNY BRNO a.s.

Křenová 60,
602 00 Brno

Reda a.s.

Hvězdoslavova 55d,
627 00 Brno 

Moraviapress s.r.o., Břeclav

U Póny 3061,
690 02 Břeclav

Cromtryck s.r.o.

Jiřího z Poděbrad 26,
 664 62 Hrušovany u Brna

ARTAX, a.s.

Karásek 1e
(areál Pharma Park CR, budova 09)
621 00 Brno-Řečkovice

Jak se uplatníš?

Vzdělání v tomto oboru ti umožní pracovat jako produkční  (pracovník DTP) ve společnostech, které se věnují výrobě časopisů, knih a reklamních materiálů.  Pracovní uplatnění najdeš ve firmách, které se zabývají přípravou a zpracováním grafických digitálních dat a jejich grafickou úpravou, jako jsou vydavatelství, nakladatelství, redakce periodik, grafická studia a reklamní agentury, které se zabývají webdesignem a výrobou multimediálních prezentací. Po úspěšné maturitě můžeš pokračovat v navazujícím studiu na vyšších odborných a  vysokých školách (nejen) v oborech grafický design a zpracování tiskovin.

Shrnuto a podtrženo

Čeká tě zajímavé, tvůrčí studium a práce na počítači v moderně vybavených učebnách. Během studia zažiješ v rámci odborného výcviku rozmanité stáže v oborově blízkých firmách. Bezvadně zvládneš práci s nejpopulárnějšími grafickými aplikacemi společnosti Adobe – Photoshop, Ilustrator a InDesign. V případě zakázkové práce budeš finančně odměněn a můžeš se účastnit soutěží s mezinárodní účastí. A to je přece výzva, ne?

Co mi dala grafická škola?

Prohloubila nejen mé znalosti grafických programů, ale také samotný vztah k celému polygrafickému oboru. Počítačová grafika mě nadchla už na základní škole. I to byl důvod, proč jsem se pro grafickou školu rozhodla. S klidným svědomím mohu říci, že  jen díky ní a učitelům, kteří mě zde provázeli, dělám dnes to, co dělám.

Jsem grafička na volné noze, pracuji jako OSVČ. Částečně tvořím grafiku pro klienty, ale z velké části pracuji na vlastních projektech. Díky tomu, že jsou na škole jednotlivé obory hodně provázané, dozvěděla jsem se od každého něco a získané vědomosti stále rozvíjím a využívám denně při své práci, kterou miluju.

Ráda vzpomínám na dny praxe, které mi daly opravdu hodně, a na své oblíbené učitele. Děkuji za vše, co jsem se díky Vám naučila. Mnozí z Vás pro mě byli totiž nejen učiteli oboru/předmětu, ale i ŽIVOTA.

Jediné, čeho lituji, je to, že jsem do toho tenkrát nedala ještě víc! Ale to si člověk uvědomí vždy až zpětně. Proto bych ráda doporučila každému z Vás, kdo máte alespoň trošku zalíbení v oboru, který jste si vybrali: ,,Jdi do toho naplno! V budoucnu se Ti to vrátí dvojnásob!“

Simona Dočkalová

grafička na volné noze

Praktické informace

Zdravotní způsobilost

podle Přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 211/2010 Sb. Onemocnění nebo zdravotní obtíže pro účely stanovení podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání:

  • 9. Přecitlivělost na
    • a) alergizující látky používané při praktickém vyučování
  • 22. Prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu v případě činností s vysokými nároky na zrak nebo činností vyžadujících prostorové vidění v případě, že je nezbytné postupovat podle §67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

Stáhnout Možná zdravotní omezení u oborů vzdělání [.PDF,  213 kB]

Kritéria pro přijetí
Počty přijímaných žáků
Dny otevřených dveří & virtuální prohlídka

Fotogalerie