1. Domů
  2.  » 
  3. Školní blog
  4.  » Takoví jsme my – červen 2021

Takoví jsme my – červen 2021

8. června 2021 | Školní blog

Po návratu žáků do běžné prezenční výuky se snažíme poskytnout žákům potřebné podmínky pro postupnou adaptaci, minimalizovat stresové situace a vytvářet bezpečné prostředí, ve kterém je prostor pro posilování vzájemných vztahů. Zařazujeme do programu aktivity na posilování vztahů, komunikace a spolupráce a aktivity na podporu seberegulace, podporujeme znovu navazování kontaktů a práci s třídou jako s kolektivem.

Realizací projektové skupinové práce Takoví jsme my, pomáháme žákům najít způsob jak spolu komunikovat se vzájemným respektem a nalézat společné zkušenosti/ zážitky.

Mgr. Kateřina Dvořáková
Školní metodička prevence

Názory žáků:

Práce na projektu mi přinesla zkušenost, že se dá bavit s každým.

Dnešní práce mi přinesla pár užitečných myšlenek a dá se říct, že projekt byl pro mě sebereflexí. Atmosféra ve třídě nebyla vůbec napjatá a všichni jsme se bavili více než obvykle. Moc jsme si to užili.

Spolupráce ve skupině byla fajn a myslím, že jsme byli dobrý tým.

Spolupráci jsem si užila, můj tým byl aktivní a zapojovali jsme se všichni. Více jsem se sblížila s lidmi v týmu a všichni jsme se skvěle bavili. Atmosféra byla pozitivně laděná.

Spolupráce proběhla perfektně, dokázali jsme se shodnout a spolu vytvořit nějakou šílenost. Bavili jsme se u toho a byla to sranda. Osobně bych určitě nelitovala příští takové podobné spolupráce. Díky projektu jsem mohla lépe poznat členy své třídy, s kterými se často nebavím. Společně jsme zjistili, co máme rádi a co máme společné. Bylo to skvělé a moc jsme si to užili.

Školní časopis

Školní časopis Granat

🤩SOUTĚŽ S VSTUPENKY NA NAŠEM INSTAGRAMU!!😍 IG: ssgbrno

1

351 Posts
1K Followers

SSG BRNO

TÝDEN V POHODĚ NA SSG💜
TÝDEN V POHODĚ NA SSG💜
TÝDEN V POHODĚ NA SSG💜
Únorová exkurze do největší tiskárny v ČR Svoboda Press v Praze aneb, když si žáci domluví exkurzi na základě probíraného tématu v technologii 👏🏼