1. Domů
  2.  » 
  3. Školní blog
  4.  » Sexuální výchova pro pokročilé

Sexuální výchova pro pokročilé

9. března 2020 | Školní blog

Začátkem měsíce března 2020 na naší škole proběhl projekt sexuální výchovy s názvem Sexuální výchova pro pokročilé realizovaná díky IFMSA – International Federation of Medical Students Associations (Mezinárodní federace asociací studentů medicíny).

Program vedený vyškolenými studenty medicíny má za úkol šířit povědomí o pozitivní sexualitě a zdravém a bezpečném sexu. Cílem není odstrašovat, ale informovat a otevřeně se bavit o všech aspektech lidské sexuality, se zaměřením na sexuální život a jeho nástrahy v podobě pohlavně přenosných nemocí. Lektoři učí rozpoznat jejich příznaky a jak se před nimi chránit. Hovoří s žáky o důležitosti souhlasu, odlišnostech v sexuální a genderové orientaci, plánování rodičovství či menstruaci a jejím cyklu.

V první části přednášky jsou realizovány hry a aktivity, do kterých jsou všichni žáci zapojeni. Následná interaktivní přednáška je zaměřena na pohlavně přenosné nemoci a možnosti prevence. Žáci mají během celého programu prostor na dotazy.

Mgr. Kateřina Dvořáková

Školní metodička prevence

Názory žáků:

Zúčastnili jsme se programu Sexuální výchova pro pokročilé, který je podle mě velice důležitý. Jsem ráda, že máme možnost účastnit se takových programů, které nám do života dají nějaké rady a informace. Program byl velice zajímavý, protože jsme se mohli dozvědět plno nových věcí například o pohlavních nemocech, což si myslím, že je celkem dobré probírat v našem věku.

Žákyně 1A

Myslím, že program se povedl. Téma nám lektorky podaly zábavnou formou. Nejvíce mě asi bavila hra s vodou, při které jsme přišli na to, že pohlavní nemoci se dají lehko přenést.

Žák 1A

Myslím si, že tento program je prospěšný a je důležité o tomto tématu mluvit. Seznámili jsme se dopodrobna s pohlavně přenosnými chorobami. Formou hry jsme si ukázali, jak se taková choroba může rychle šířit, a proto jsme byli informováni o dostupných ochranách. Přednášející působily velmi sympaticky a byly ochotné zodpovědět všechny dotazy.

Žákyně 1A

Akce se mi líbila, byla zábavná i poučná. Doufám, že takový program nebyl naposledy.

Žákyně 1A