1. Domů
  2.  » 
  3. Školní blog
  4.  » Sexuální výchova pro pokročilé

Sexuální výchova pro pokročilé

9. března 2020 | Školní blog

Začátkem měsíce března 2020 na naší škole proběhl projekt sexuální výchovy s názvem Sexuální výchova pro pokročilé realizovaná díky IFMSA – International Federation of Medical Students Associations (Mezinárodní federace asociací studentů medicíny).

Program vedený vyškolenými studenty medicíny má za úkol šířit povědomí o pozitivní sexualitě a zdravém a bezpečném sexu. Cílem není odstrašovat, ale informovat a otevřeně se bavit o všech aspektech lidské sexuality, se zaměřením na sexuální život a jeho nástrahy v podobě pohlavně přenosných nemocí. Lektoři učí rozpoznat jejich příznaky a jak se před nimi chránit. Hovoří s žáky o důležitosti souhlasu, odlišnostech v sexuální a genderové orientaci, plánování rodičovství či menstruaci a jejím cyklu.

V první části přednášky jsou realizovány hry a aktivity, do kterých jsou všichni žáci zapojeni. Následná interaktivní přednáška je zaměřena na pohlavně přenosné nemoci a možnosti prevence. Žáci mají během celého programu prostor na dotazy.

Mgr. Kateřina Dvořáková

Školní metodička prevence

Názory žáků:

Zúčastnili jsme se programu Sexuální výchova pro pokročilé, který je podle mě velice důležitý. Jsem ráda, že máme možnost účastnit se takových programů, které nám do života dají nějaké rady a informace. Program byl velice zajímavý, protože jsme se mohli dozvědět plno nových věcí například o pohlavních nemocech, což si myslím, že je celkem dobré probírat v našem věku.

Žákyně 1A

Myslím, že program se povedl. Téma nám lektorky podaly zábavnou formou. Nejvíce mě asi bavila hra s vodou, při které jsme přišli na to, že pohlavní nemoci se dají lehko přenést.

Žák 1A

Myslím si, že tento program je prospěšný a je důležité o tomto tématu mluvit. Seznámili jsme se dopodrobna s pohlavně přenosnými chorobami. Formou hry jsme si ukázali, jak se taková choroba může rychle šířit, a proto jsme byli informováni o dostupných ochranách. Přednášející působily velmi sympaticky a byly ochotné zodpovědět všechny dotazy.

Žákyně 1A

Akce se mi líbila, byla zábavná i poučná. Doufám, že takový program nebyl naposledy.

Žákyně 1A

Školní časopis

Školní časopis Granat

PRINT STAR 2024 Naše škola se již tradičně zúčastnila soutěže pořádané spřátelenou Strednou odbornou školou Polygrafickou, která se nachází ve městě Bratislava. Termín tentokrát vyšel na dny 20.6. – 22.6. 2024, kdy již bývá na místním internátě volněji. Do letošního ročníku se přihlásilo 5 týmů z různých škol. Naši SŠG Brno reprezentovali dva žáci, Václav Kotva z KTZ a Nathan Uhlíř z KT1. Přestože nejsou spolužáci, oba mají jednu společnou věc a tou je jejich působení v oboru polygrafie prvním rokem. Samotná soutěž je určena pro tiskaře, kteří v první části okusí test z teoretických znalostí a poté následuje vylosování konkrétních tiskových forem. Jejich dalším úkolem je namíchání určených barev, dle vzorníku PANTONE a vytištění motivu na určeném stroji. Po obědě pokračuje soutěž výsekem výtisků a zpracováním archů do finální podoby. Nutno dodat, že si naši zástupci vedli skvěle a v nelehké konkurenci obstáli na výbornou. Hodnotící komise, která pečlivě zaznamenává všechny potřebné údaje je zvolila za vítěze této unikátní soutěže. No a tím pádem do Brna putuje věcný dar v podobě broušené vázy! Na závěr soutěže nás pořadatelé pozvali si zahrát bowling, kde probíhalo patřičné utužování vztahů. Vítězům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci. Ondřej Krejčí

11

351 Posts
1.1K Followers

SSG BRNO

TÝDEN V POHODĚ NA SSG💜
TÝDEN V POHODĚ NA SSG💜
TÝDEN V POHODĚ NA SSG💜
Únorová exkurze do největší tiskárny v ČR Svoboda Press v Praze aneb, když si žáci domluví exkurzi na základě probíraného tématu v technologii 👏🏼