1. Domů
  2.  » 
  3. Školní blog
  4.  » Projektový den 2019

Projektový den 2019

9. ledna 2020 | Školní blog

Dne 11. 12. 2019 proběhl na naší škole již třetí projektový den. Žáci a žákyně měli možnost si vybrat ze třiceti čtyř aktivit souvisejících, jak s teoretickou, tak i praktickou výukou.

Velkému zájmu se tak těšily semináře zaměřené na sport a zdravý životní styl, mezi oblíbené patřily semináře rukodělné a výtvarné (Kaligrafie pro začátečníky, Tvorba ručního papíru, Ruční výroba brožurek a přání, Op art plakát, Animace a fotografie), které úzce souvisí se studijními obory, které škola nabízí.

Hodně žáků a žákyň projevilo zájem také o semináře zaměřené na rozvoj jazykových dovedností (Tvůrčí psaní, Workshop prezentování, Psaní básní v angličtině). Jiní uvítali možnost seznámit se blíže s historií a architekturou Brna nebo pozorováním obrazů v galerii (Jak se stavělo a žilo…, Brno –nedobytný hrad a pevnost, Příběhy skryté za obrazem).

V neposlední řadě měli možnost zamyslet se nad svým životním a profesním směřováním (Kariérní den) nebo se seznámit s příběhy cizinců, kteří žijí mezi námi (Živá knihovna).

Všichni zúčastnění, učitelé i žáci a žákyně, byli s průběhem projektového dne spokojení a těší se na další ročník.

Mgr. Dagmar Kolářová

Školní časopis

Školní časopis Granat

PRINT STAR 2024 Naše škola se již tradičně zúčastnila soutěže pořádané spřátelenou Strednou odbornou školou Polygrafickou, která se nachází ve městě Bratislava. Termín tentokrát vyšel na dny 20.6. – 22.6. 2024, kdy již bývá na místním internátě volněji. Do letošního ročníku se přihlásilo 5 týmů z různých škol. Naši SŠG Brno reprezentovali dva žáci, Václav Kotva z KTZ a Nathan Uhlíř z KT1. Přestože nejsou spolužáci, oba mají jednu společnou věc a tou je jejich působení v oboru polygrafie prvním rokem. Samotná soutěž je určena pro tiskaře, kteří v první části okusí test z teoretických znalostí a poté následuje vylosování konkrétních tiskových forem. Jejich dalším úkolem je namíchání určených barev, dle vzorníku PANTONE a vytištění motivu na určeném stroji. Po obědě pokračuje soutěž výsekem výtisků a zpracováním archů do finální podoby. Nutno dodat, že si naši zástupci vedli skvěle a v nelehké konkurenci obstáli na výbornou. Hodnotící komise, která pečlivě zaznamenává všechny potřebné údaje je zvolila za vítěze této unikátní soutěže. No a tím pádem do Brna putuje věcný dar v podobě broušené vázy! Na závěr soutěže nás pořadatelé pozvali si zahrát bowling, kde probíhalo patřičné utužování vztahů. Vítězům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci. Ondřej Krejčí

11

351 Posts
1.1K Followers

SSG BRNO

TÝDEN V POHODĚ NA SSG💜
TÝDEN V POHODĚ NA SSG💜
TÝDEN V POHODĚ NA SSG💜
Únorová exkurze do největší tiskárny v ČR Svoboda Press v Praze aneb, když si žáci domluví exkurzi na základě probíraného tématu v technologii 👏🏼